Urafstemning opgivet

EMNER 25. september 2002 08:00

København, tirsdag /ritzau/ Bestyrelsen for Dansk Familielandbrug opgav tirsdag at lade en urafstemning blandt medlemmerne afgøre, om organisationen skal sammenlægges med Landboforeningerne under navnet Dansk Landbrug. Næste skridt bliver derfor, at forslaget om sammenlægning af de to foreninger skal drøftes på et delegeretmøde den 3. oktober på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. Det endelige ja eller nej falder først på et ekstraordinært delegeretmøde den 27. november, samme dag som Landboforeningerne tager stilling til fusionen. Ifølge informationschef Niels Thyge Brogaard, Dansk Familielandbrug, opgav bestyrelsen at udarbejde et forslag om at lade medlemmerne tage stilling til fusionen ved en urafstemning, fordi det ikke ville kunne nås at få afklaret de mange juridiske spørgsmål, der er forbundet med at holde sådan en. - Billedet var simpelthen for broget, siger han. Vedtægterne i Dansk Familielandbrug rummer ikke regler om urafstemninger, og derfor har bestyrelsen skullet have mange detaljer på plads for at få formuleret et ændringsforslag til vedtægterne. Det var spørgsmål om, hvorvidt både aktive og passive medlemmer har stemmeret, om der skal være totredjedeles flertal for osv. Tanken om at sammenlægge de to foreninger blev fostret under et erhvervsfremstød i Kina i april, hvor Dansk Familielandbrugs formand, Peder Thomsen, og formanden for Landboforeningerne, Peter Gæmelke, indgik en håndskreven aftale om at indlede sammenlægningsforhandlinger. Baggrunden for at slå pjalterne sammen er ønsket om at være en mere slagkraftig organisation i en tid, hvor der bliver færre landmænd. Tanken har imidlertid vakt uro i Peder Thomsens bagland, hvor bl.a. næstformand Niels Christian Larsen er meget skeptisk over for tanken. Af debatten i Dansk Familielandbrugs blad, Landbrugsmagasinet, fremgår det, at modstanden blandt husmændene er udbredt. Om den er stor nok til at vælte planerne, er svært at sige. En gruppe medlemmer har erklæret, at de er parat til at køre Dansk Familielandbrug videre som selvstændig organisation i en eller anden form, hvis fusionen bliver vedtaget. Et forhandlingsudvalg med repræsentanter for de to foreninger har ud over navnet Dansk Landbrug skitseret, hvordan de to sekretariater og de to blade kan sammenlægges. De lokale foreninger landet over fortsætter som hidtil. Familielandbruget skal være en sektion i den sammenlagte forening med et garanteret antal pladser i bestyrelsen og i den øverste ledelse. Udspillet rummer desuden en kattelem, så husmændene kan trække sig ud på en nem måde de første fire år, hvis der viser sig at opstå store uoverensstemmelser. I Landboforeningerne har bestyrelsen sagt god for fusionen, men også her er det et ekstraordinært delegeretmøde, der træffer den endelige afgørelse den 29.november. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...