EMNER

"Urealistisk" forslag om mølleplacering

Forvaltning anser forslag om 190 møller ved Vestervig, Agger og Agger Tange som "fuldstændig umuligt".

Det er urealistisk at forestille sig 190 møller rejst i et område fra Vestervig over Agger til Agger Tange, lyder forvaltningens vurdering af et forslag til vindmølleopstilling. Arkivfoto

Det er urealistisk at forestille sig 190 møller rejst i et område fra Vestervig over Agger til Agger Tange, lyder forvaltningens vurdering af et forslag til vindmølleopstilling. Arkivfoto

Med positive tilbagemeldinger fra den nye regering er kontakt med udvalgte kommuner nu sat i gang. Det står at læse som en "fokusnyhed" dateret 18. januar på det nordjyske erhvervsnetværk Hub North's hjemmeside. Netværket arbejder med målrettet profilering indenfor vindenergi, og mange af deltagerne i netværket er virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, enten direkte eller som underleverandører. Projektet, der skal præsenteres for udvalgte kommuner er udarbejdet af Dansk Folkevind A/S som en mulighed for at indfri de danske energimålsætninger for 2020 vedrørende en forøget andel af vedvarende energi. Planen er at opføre mellem en og tre større vindmølleparker med ialt 700 landvindmøller, hver på 3 MW placeret i udvalgte vindkommuner. Samlet vil møllerne fylde et areal på 175 kvadratkilometer, og arealkravet gør, at projektet skal realiseres i kommuner, hvor det ikke bare blæser, men hvor der også er langt mellem husene. Kontakten til de udvalgte kommuner omfatter blandt andet Thisted Kommune, som i henvendelsen fra Dansk Folkevind A/S skal lægge jord til 190 af de 700 møller. De skal samles omkring Vestervig, Agger og Agger Tange. Adskillige hundrede andre møller skal rejses fra Thyborøn og sydover i Lemvig Kommune. Kan ikke tages alvorligt Når kommunens udvalg for miljø og teknik skal se på forslaget under næste uges møde, vil det ske med afsæt i såvel en redegørelse som ud fra en indstilling fra forvaltningen, som begge med al tydelighed lader forstå, at et forslag om at rejse så mange møller i en "onshore" vindmøllepark i den sydlige del af Thisted Kommune ikke kan realiseres. "Vi har en veldefineret lovgivning på området, der også tager vidtgående hensyn til naturen og de mennesker, der kommer til at bo tæt på møller" fremgår det af forvaltningens redegørelse, som klart præciserer, at "teknisk forvaltning ser det foreslåede som fuldstændig umuligt, ligesom afgrænsningen af opstillingsområdet er helt hen i vejret". "Forslaget kan ikke rigtig tages alvorligt", lyder redegørelsens konklusion. På det grundlag lyder forvaltningens indstilling til udvalget, at "forslagsstiller meddeles, at Thisted Kommune finder det foreslåede helt urealistisk". Dansk Folkevind A/S har lavet beregningerne for projektet i samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi samt Aalborg Universitet, Institut for Energiteknik.