EMNER

Urealistisk idé

AFSTEMNING:Formanden for De Uafhængige, Christian Jensen, retter 31.1. en kritik mod de politikere (herunder landets borgmestre), der ikke er fortalere for en folkeafstemning vedr. den nye kommunale struktur. Han mener, at det er imod demokratiets principper i og med, at der med at der vil være tale om en styring af folket fra politikernes side. Jeg har altid stor respekt for dem, der agiterer for en mere deltagelsesdemokratisk styreform, men spørgsmålet er imidlertid om det er realistisk og hensigtsmæssigt. Hvis Christian Jensen tænkte tanken til ende om, hvad en folkeafstemning om den nye kommunale struktur ville føre til, så er det næppe et konstruktivt og anvendeligt billede, vi ville få ud af det. Dertil er folks meninger for divergerende, og det ville blive et morads uden lige, at få det kommunale "puslespil" til at hænge sammen. Jeg er i stedet tilhænger af, at Christiansborg-politikerne lytter til hvad de lokale politikere har af opfattelser vedr. den kommunale struktur. På den måde får Folketinget et godt indblik i, hvilke kommuner der f.eks. ville være hensigtsmæssige at koble sammen, og hvilke sammenlægninger der er mindre hensigtsmæssige. Hvis befolkningen skulle stemme hver eneste gang, der skulle tages en beslutning i Folketinget, ville vi få et meget rigidt beslutningssystem og forandringer var næppe mulige. Befolkningen har omvendt valgt politikere, som de mener er i stand til at træffe en række beslutninger, og efter min mening skal borgerne ikke inddrages mere end højst nødvendigt. Ikke fordi vi skal stræbe efter mindre demokrati, men fordi befolkningen hurtigt vil miste interessen for den politiske deltagelse (som f.eks. i Schweiz, hvor valgdeltagelsen er forrygende lav), og fordi mange beslutninger - som f.eks. angår den kommende kommunale struktur eller Finansloven - kræver en meget dyb indsigt i diverse politikfelter, for at kunne tage kvalificeret stilling til ganske vigtige sager. Deltagelsesdemokrati er med andre ord et smukt ideal, men meget urealistisk og usmidigt.