Redningsvæsen

Urealistisk sygehusplan

Der er mange urealistiske forudsætninger i ”Udkast til strukturplan for det somatiske sygehusvæsen i Region Nordjylland”. Det vil få katastrofale følger for borgerne i Himmerland, hvis planen bliver realiseret.

Som anæstesisygeplejersker på Sygehus Himmerland i Farsø føler vi, at det er vores pligt at pege på de mest graverende fejl og misforståelser. Det er naturligt, at vi som anæstesisygeplejersker interesserer os for det akutte beredskab i Vesthimmerland. At erstatte de to akutmodtagelser i Hobro og Farsø med en akutbil bemandet med en specielt uddannet redder er ikke godt nok. Løsningen har været forsøgt i det gamle Frederiksborg Amt. Forsøget beviste ikke, at en akutbil redder liv. Meget tyder på, at langt bedre resultater kan opnås, hvis der også er en anæstesisygeplejerske med akutbilen. Systemet anvendes i fire tidligere amter på Sjælland, Ringkøbing og i Sønderjylland. Den absolut bedste løsning vil dog være at opretholde beredskabet i Farsø og så kombinere dette med akutbilen som skitseret. Ideen med helikoptere til transport af tilskadekomne tror vi heller ikke på, så længe helikopterne ikke kan flyve 24 timer i døgnet. Investering i helikoptere vil være spild af penge – og det er jo netop penge, Regionen mangler. Den ortopædkirurgiske klinik i Farsø er landets tredje største indenfor isætning af kunstige hofter og knæ. Det er bevist, at den fungerer effektivt. Rationelle arbejdsgange har betydet, at den kan reducere ventelister ved at udføre ekstra operationer ud over normal arbejdstid. Men det er urealistisk med ortopædkirurgi uden en medicinsk afdeling ”under samme tag”. Nogle patienter har behov for såvel ortopædkirurger som for medicinske læger. Det er også urealistisk at flytte 16 ortopædkirurgiske pladser til Aalborg, hvor kapaciteten er utilstrækkelig. Lige så urealistisk vil det være at nedlægge de 90 medicinske og 34 kirurgiske sengepladser i regionen under ét, som planen taler om. Hverken kommunerne eller de praktiserende læger har kapacitet til at træde i stedet. Også statistikkerne over Sygehus Himmerlands medicinske aktiviteter er urealistiske. Det er tal fælles for sygehusene i Terndrup, Hobro og Farsø. Men det fremgår ikke af tallene, at en del af aktiviteterne i Farsø af økonomiske årsager blev indstillet i efteråret. På trods af disse begrænsninger lykkedes det vores medicinske afdeling at indfri sin kvote med over 110 %, hvilket er væsenligt højere end Hobro, der ikke blev udsat for tilsvarende besparelser. Meget tyder allerede nu på, at der om nogen år ikke mere eksisterer en Region Nordjylland. Da vil Farsøs beliggenhed være optimal. Vi håber, at politikerne er modige nok til allerede nu at medtænke dette, så deres afgørelse i foråret også bliver holdbar på længere sigt. Det vigtigste bud i vores husregler i Farsø er: - Vi er her for patienternes skyld, og vi vil yde vores bedste for dem! Derfor glæder det os, at den landsdækkende analyse af tilfredsheden blandt patienterne placerer sygehuset i Farsø helt i top. Det skyldes den særlige atmosfære og det gode arbejdsklima, vi har. Det smitter af på patienterne. Vi kan ikke forestille os, at politikerne i Regionsrådet overhører patienternes positive udtalelser. Vi håber heller ikke, at politikerne fjerner den tryghed, som sygehuset i Farsø giver borgerne i Himmerland.