Overenskomster

Urealistisk timeløn

Kommunal Rengørings-rapport sammen ligner æbler og pærer med baner, advarer Dansk Industri. Tallene fra den private rengøring - som her på Mariager Rådhus Mariager - er mere realitiske, pointeres det. Foto: Lars Pauli

Kommunal Rengørings-rapport sammen ligner æbler og pærer med baner, advarer Dansk Industri. Tallene fra den private rengøring - som her på Mariager Rådhus Mariager - er mere realitiske, pointeres det. Foto: Lars Pauli

RENGØRING:I Nordjyske Stiftstidende i lørdags står Ole Juul Andersen fra RengøringsMægleren fast på konklusionerne i den rapport han har udarbejdet for Mariagerfjord Kommune. Fastholder, at kommunal rengøring kan udføres for 157 kr. i timen og at det endda er sat lige i overkanten. Men Ole Juul Andersen sammenligner æbler og pærer med bananer. Artiklen nævner, at den offentlige grundtimeløn ligger på 110 kr. og 130 kr. inklusive alle tillæg. Men Ole Juul Andersen undlader en væsentlig detalje - nemlig at lønnen i den offentlige overenskomst er sammensat af en række forskellige løntrin og diverse tillæg for funktionsløn m.v. Det betyder, at hvis der er mange kommunalt ansatte assistenter med høj anciennitet - hvilket formodes at være tilfældet i Mariager-fjord Kommune - vil lønnen være væsentligt højere end grundlønnen på 110 kr. Derfor er det forkert, når Ole Juul Andersen ikke tager højde for de lokale forhold i Mariagerfjord, men alene anvender erfaringstal fra andre kommuner. Omkostninger til en rengøringstime i offentligt og privat regi burde – bortset fra avancen i de private virksomheder – være nogenlunde de samme. Derfor vækker det stærk undren, at forskellen på de to priser er 58 kroner svarende til 37 pct. - og at avancen hos private rengøringsselskaber dermed skulle overstige 30 pct. Man skal ikke have set mange regnskaber fra private rengøringsselskaber for at konstatere, at det ligger meget langt fra virkeligheden. Det er derfor vores påstand, at der må mangle en række omkostninger, når Ole Juul Andersen opererer med en kommunal timepris på 157 kroner. Umiddelbart ser det ud som om, at han alene indregner lønomkostninger i denne pris. Hvorimod prisen på 215 kroner i privat regi indeholder samtlige omkostninger forbundet med at levere én rengøringstime. Den inkluderer indirekte omkostninger såsom lokale- og kontorudgifter, indirekte lønomkostninger, udgifter til it, ledelse, administration, forsikringer, udviklingsomkostninger, pensioner og lovpligtige forsikringer. Rengøringsmæglerens rapport er baseret på en række forudsætninger, der helt åbenbart ikke holder. DI Service må derfor fortsat på det kraftigste fraråde, at den lægges til grund for Mariagerfjord Byråds beslutning om den fremtidige organisering af rengøringsopgaverne i kommunen.