Urealistisk valg

De ekstreme islamisters lejlighedsvise trusler mod vor ytringsfrihed ja, deres forsøg på at påvirke vor kultur i det hele taget, der, når det går allermest vildt til, kan udarte til fantasier om kalifatets indførelse dvs. om en samfundsindretning og retsorden efter Koranens forskrifter, er ret beset langt mindre farlige for det danske folkestyre end den snigende udhulning af demokratiet, der er indbygget i den måde den politiske praksis har ændret sig på efter årtusindeskiftet.

I dag tager danskerne i vidt omfang politisk stilling på grundlag af enkeltsager og ud fra snævre egeninteresser, og det fører ikke altid til det "klogeste" resultat samfundsmæssigt og ganske ofte heller ikke individuelt betragtet. Det er ikke substansen, der er på valg nej, det er de fordele, den enkelte vælger forestiller sig at kunne opnå for sig selv, her og nu. Dette udnytter politikerne til at fremstille og love en virkelighed, der fjerner sig mere og mere fra de faktiske forhold og muligheder og vælgerne, der er blevet "omskolet" til ikke at se længere end til egen næsetip, hopper i vidt omfang på den. Forholdet mellem de folkevalgte og folket er blevet til et råt slagsmål om vælgernes kryds, hvor vinderen er den, der kan udtænke den mest effektive måde at stikke vælgerne blår i øjnene på. Når politikerne så ikke kan eller, nok så hyppigt, slet ikke vil opfylde det lovede ja, så er det jo i det enkelte tilfælde aldrig flertallet af "mig"'erne, det er gået ud over. På den måde er det lykkedes for det nuværende regeringsflertal at bevare magten i snart seks et halvt år. Dette, at vælgerne udøver deres demokratiske ret på grundlag af noget, som de måske/måske ikke ved, er en illusion, det er den allermest overhængende fare for, at folkestyret udvikler sig til et rent skindemokrati. Meget tyder på, at befolkningen i vidt omfang udmærket godt ved, at de løfter og hensigtserklæringer, der afgør, hvor de sætter deres kryds, aldrig vil blive realiseret i al fald i den formulering, de havde op til valget. Alligevel stemmer mange vælgere urealistisk, må det vel kaldes. Det "sjove", hvis man nu tør bruge det ord, er, at det danske folk og dets folkevalgte hermed selv har leveret akkurat det skyts, som de islamistiske fundamentalister bruger i forbindelse med deres demokratikritik.