Uretfærdig skat

I Dansk El Forbund Nordjylland protesterer vi kraftigt imod den NOx-afgift, som S-R-SF-regeringen har i tankerne.

Afgiften vil føre til lukning af danske arbejdspladser. Senest har Aalborg Portlands italienske ejere meldt ud, at de i de kommende uger vil overveje strategien for den danske cementproduktion. Det kan betyde lukning af endnu en stor industrivirksomhed i Aalborg. Senest har Aalborg Portland fyret 22 medarbejdere, heraf fire elektrikere på grund af situationen i byggebranchen. Vi er enige med regeringen i, at vi skal have et sundt klima. Men vi er ikke enige i, at det skal koste arbejdspladser. Alle vore konkurrerende lande er ikke pålagt de ekstra NOx-afgifter, som regeringen nu indfører. De nye afgifter betyder for Portlands vedkommende en 20-dobling. NOx-afgiften femdobles, og bundfradraget for produktion af cement halveres. Det er en alvorlig sag for en traditionelt god virksomhed for de ansatte og samtidig en virksomhed, der indtjener fremmed valuta til landet. Noget, der i høj grad er brug for. Aalborg Portland har investeret millionbeløb i NOx-reducerende udstyr i de seneste år på baggrund af en aftale, der blev indgået med myndighederne, før NOx-afgifterne blev indført. Virksomheden er langt fremme med genanvendelse af spildprodukter fra andre produktioner i cementproduktionen, ligesom overskudsvarme bruges i fjernvarmenettet i Aalborg og omegn. Det burde komme virksomheden til gode. Nu vender regeringen lige pludselig 180 grader og pålægger Portland endnu flere afgifter, mens en NOx-belastet branche som transportbranchen friholdes. Transportbranchen udleder til sammenligning 60 pct. af den samlede NOx-udledning. Dansk El Forbund Nordjylland ønsker at bevare vores industrivirksomheder, men det skal ske under lige vilkår. Alternativet til NOx-afgifterne på Portland kunne være, at alle brancher, der udleder NOx, skal pålægges afgifter. Det kunne også være formålstjenligt, hvis alle EU-lande får afgifterne, ellers er konkurrencevilkårene ikke lige. Hvis afgifterne bliver indfaset, kan der produceres cement uden afgift i andre lande. Denne cement kan så eksporteres til Danmark, og hvad var det så lige, vi opnåede? Svar: Arbejdsløshed. At regeringen nu udskyder den forhøjede NOx-afgift et halvt år hjælper ikke meget. Når det halve år er gået, stor virksomheden i samme situation som før. Det er en uretfærdig skat, der pålægges en dansk virksomhed. Det betyder tab af arbejdspladser og et godt læringsmiljø for eksempelvis elektrikerlærlinge. Vi forlanger, at skatteministeren og regeringen kigger på mulighederne for at undgå afgiften. Den vedvarende og eskalerende finanskrise bidrager absolut ikke til flere danske arbejdspladser. Derfor skal vi beholde de arbejdspladser, vi har.