Urimelig dom om civilregistrering

En gruppe danskere, der står uden for Folkekirken, anlagde for kort tid siden sag mod den danske stat, fordi de mener, det er urimeligt og i strid med Grundloven, at mennesker, der ikke er medlem af Folkekirken, alligevel skal anmelde f.eks. barnefødsler til et folkekirkeligt kontor.

Forleden dag blev der afsagt dom i sagen ved Vestre Landsret. Dommen gik sagsøgerne imod, og en repræsentant for sagsøgerne, Jørn Arpe Munksgaard, der er katolik, havde denne reaktion på dommen: "Det er vanskeligt at få medhold i en sag mod staten, men de har ikke engang givet en god begrundelse for dommen". Den afsagte dom synes urimelig; den synes bl.a. ikke at leve op til Grundlovens ord om religionsfrihed. Lige så ofte det bliver sagt og gentaget, at "civilregistrering er ikke religiøs", er det en sandhed med modifikationer. For vist er det sandt, at der ikke ligger noget religiøst i at udfylde en formular, når forældre anmelder en fødsel. Fødselen skal jo anmeldes et eller andet sted for at den nye dansker kan registreres. Men når et forældrepar er katolikker, baptister, muslimer eller ateister, er der ikke noget at sige til, at de føler sig diskrimineret; de skal om ad et for dem uvedkommende folkekirkeligt kontor for at få deres barns fødsel registreret. Som sagsøgerne hele tiden har hævdet, er der ingen saglig begrundelse for, at man i hele Danmark ikke gør som i Sønderjylland; her sker anmeldelsen af en fødsel ganske enkelt til det religionsneutrale kommunale folkeregister. Selv om kirkeminister Bertel Haarder har fået sin vilje og fået medhold i den netop afsagte dom ved Vestre Landsret, kommer han dog med en slags indrømmelse til dem, som dommen gik imod: "De bliver først glade, når de slipper for at Folkekirken har registreret dem. Det vil være muligt om nogle år. Så kan alle gå på internettet og anmelde fødsler". Kirkeministerens ord virker som en ringe trøst – nærmest som en narresut – for de berørte mennesker i deres øjeblikkelige situation såvel som i deres allerede anstrengte forhold til Folkekirken.