Aalborg

Urimelig efterløn

} Henriette Kjær forlod sin ministerpost for at hellige sig sin elskede mand , Erik Skov Pedersen, en person med mange lig i lasten. At opremse dem alle vil kræve for meget spalteplads. Man skal være mere end naiv for ikke at se de dårligdomme, hun har i sin last. At hun bliver belønnet med et års ministerløn for parrets svindelnumre mener jeg er en hån mod alle skatteydere, som til daglig slås med store udgifter, som den borgerlige regering har pålagt os med sit skatteloft og omvendt Robin Hoodpolitik. Kai ØrbækStolpedalsparken 86, 9000 Aalborg