Ulykker

Urimelig kritik af flot indsats

Kai Mikkelsen (KM) har i NORDJYSKE 30.maj et indlæg under overskriften ”Tag ud og le med DSB”.

Taget i betragtning, at situationen, der førte til hændelserne, havde medført såvel et voldsomt dødsfald som en alvorlig psykisk oplevelse for en af vores rutinerede lokomotivfører - samt passagererne i toget, så synes jeg nok, at den valgte overskrift er lige vovet nok - den bekræfter måske den psykiske styrke, KM selv siger han har? Fakta i sagen er, at meldingen om påkørslen indgår til os på Aalborg Banegård kl 9.20, og at to af mine ledende medarbejdere straks var på perronen for at hjælpe det øvrige personale i at vejlede kunderne. Jeg afgav busbestilling kl 9.25 efter at vi havde besluttet os til at køre med busser mellem Aalborg og Skørping - og de første busser var klar i Skørping kl 10.05, mens første bus i Aalborg var klar 20 minutter senere. Fra ulykken sker til vi igen kan køre, er det udelukkende politiets skadesstedsleder, der har beslutningsmyndigheden. Vi er naturligvis løbende interesseret i at modtage statusmeldinger, så vi kan vurdere om vi skal satse på busbefordring eller tog. Allerede 45 minutter før vi igen kunne køre tog, fik vi meldinger om, at nu kunne vi snart regne med at køre igen - og sammenholdt med Aalborgbussernes lidt sene ankomst, så valgte vi at satse på tog til de fjernrejsende, hvorimod de rejsende til nærbanen kunne vinde lidt tid med busbefordring. Der var altså ikke tale om at toget ikke skulle standse ved nærbanestationerne - det var et forsinket Intercitytog, der blev sendt afsted med det standsningsmønster, der gælder for dette - og med de numre der passer til IC nr 132, som KM jo ikke havde pladsbillet til (hans lyntog blev aflyst). Da der var ventende tog i alle spor, var det nødvendigt at passagererne gik til spor 1 - hvor der som KM nævner holdt to togsæt med ca 300 pladser - dobbelt så mange pladser som der var i det togsæt de forlod - og nødvendigt for at have den fornødne plads på den videre færd. I flot samarbejde med Banedanmarks fjernstyringscentral lykkedes det at få holdt et fornuftigt informationsniveau og få trafikken relativt hurtigt igang igen ovenpå den meget voldsomme ulykke, så selvom kritik bestemt altid er velkommen fordi man kan lære af den, så må jeg tilstå at KM’s kritik den sluger jeg ikke bare i en bid. Tak til DSB’s og Banedanmarks medarbejdere for indsatsen!