Urimelig kritik af S

SOCIALPOLITIK:Kim Fournais kommenterede 25.8. en samtale, som jeg 17.8. havde med Ivar Hesselager i DRs P1-serie "Den sociale udfordring". Fournais følte sig pikeret over, at jeg forlenede Socialdemokratiet med en samfundsmoral, som jeg savner hos VK. Anders Fogh når næsten det samme lave niveau som Kim Fournais på sin Minimalstats-bogs første sider. På den første sætter han lighedstegn mellem kollektivisme - på dansk: fællesskab - og kommunisme. På den næste skriver han om ”den kollektivisme, som hærgede verden (altså også Danmark) fra 1880 til 1980”. Men vort land blev jo aldrig et kommunistisk diktatur. Sidste historiske eksempel: V brugte den tyske besættelse af Danmark til at rulle 1933-Socialreformen tilbage under trusler om at ville trække sig ud af SVKR-samlingsregeringen, hvad der kunne have fristet besættelsesmagten til at indsætte en naziregering. Denne frygt spillede V på - et smukt, grundtvigiansk, liberalt bidrag til det meget priste folkelige sammenhold under Besættelsen, der de første par år snarere var præget af en skærpet klassekamp på Vs foranledning frem til Augustoprøret i 1943, som i et vist omfang var udløst af denne kamp. Om de historiske eksempler, som jeg her har givet, kan man læse nærmere i min bog "Fremad og atter fremad..." (1998). Mon Kim Fournais finder disse eksempler på borgerlig optræden - som jeg her har kunnet finde plads til at omtale - anstændige eller moralsk acceptable? På Vs sommermøde 12.8.06 understregede Anders Fogh, at ”der er masser af eksempler på, at vi igennem den offentlige sektor skaber mere frihed”. - Det er der. Den styrkelse af den offentlige sektor, som dannede grundlaget for S’ opbygning af velfærdsstaten, skabte jo større frihed for hele befolkningen i kraft af bedre bolig -, skole-, videreuddannelses, hospitals- og ældreforhold m.v. Men tidligere mente Fogh jo, at velfærdsstaten hindrede borgernes frihed ved at reducere dem til “tæmmede og lydige sociale dyr” præget af “en ynkelig slavenatur” og “trællementalitet”. Det er tankevækkende, at man kan skifte standpunkt så fundamentalt på et så væsentligt område og alligevel af mange blive anset for en af sin periodes mest troværdige politikere. Som alle andre borgerlige beklagede Fournais sig endelig over, at S i den grad har sat skattetrykket i vejret. Men - det er faktisk de borgerlige, som især har sat dette tryk i vejret. I Anker J.s tiår steg det kun med én pct. - fra 42 til 43 - og trykket var det samme, da Nyrup måtte gå af i 2001, som da han kom til i 1993, nemlig 48 pct. Men på kun tre år satte VKR-regeringen skattetrykket op fra 32 til 42 pct., dvs. Danmarks-rekord. Nu har vi atter verdensrekord, og det er atter en V-mand, der er skatteminister, skønt Fogh under valgkampen i 2001 lovede, at V ville ”arbejde utrætteligt for at sænke skatterne” (Berl. T. 14.11.01). Men han blev hurtigt træt den lille Anders. Sig mig engang kære liberalister: Hvor længe endnu skal det vare, før I et samler jer til et frontalopgør med VK, så det både kan ses og høres? Hvor længe endnu kan I holde jer i ro overfor det enestående borgerlige hykleri, at man fører en politik, som man principielt er imod? Er det kun S, I er i stand til at kritisere eller tilsvine? Læs hele indlægget på www.nordjyske.dk/debat