Urimelig kritikaf ældreplejen

ÆLDREPOLITIK:I avisen - Frederikshavner-sektionen lørdag den 13. januar - bliver der efter min mening fremsat en helt urimelig kritik af ældreplejen i levebomiljøet Abildparken. Kritikken går bl.a. på, at de pårørende har fundet meget medicin i et uaflåst skab hos en dement i Abildparken, og på manglende rengøring m.m.Jeg var pårørende til en beboer i et tilsvarende levebomiljø her i Frederikshavn. En beboer med demens, som havde en svær sidste tid med mange lidelser, det var en meget belastende periode for os alle. Vi fik den allerstørste respekt for personalet i ældreplejen. Vi mødte en professionel omsorg og pleje og samtidig en hjertevarme, som gjorde de sidste år så gode som det var menneskeligt muligt. Demens er en sygdom som kan gøre de syge meget svære at håndtere, men altid gjode personalet utrolig meget for at bevare værdigheden og respekten. Medicinen sorterede vi i samarbejde med personalet. Der lå indimellem lidt nullermænd i krogene i hans lejlighed, og der var også et par andre kiks. Vi var dog altid helt trygge, for disse ubetydelige kiks skete på dage med stor travlhed i huset, hvor det tydeligvis var nødvendigt for personalet at prioritere deres indsats. Altid var det den personlige pleje og omsorg der blev opprioriteret, og den prioritering kan man da ikke være uenig i. Jeg synes at vi som pårørende skal vedkende os, at vi altid er de nærmeste, og dem med størst ansvar omkring vores forældre. Personalet kan aldrig overtage vores plads. Og derfor bør vi gøre meget ud af at vedligeholde et godt samarbejde med alle involverede, det er bedst for alle - ikke mindst dem det handler om.