Urimelig lang transporttid

Kraghede-forældre mener ikke, det er rimeligt, at deres børn skal bruge tre kvarter i bus til skole

En tur mellem Kraghede og Øster Brønderslev tager i bil cirka ti minutter. Men børnene fra Kraghede har udsigt til en bustur på hele 44 minutter efter sommerferien, hvis busruterne lægges om. Det er forældrene ikke tilfredse med. De har afleveret et høringsbrev, hvori de protesterer over de bebudede ændringer i køreplanerne. - Vi mener ikke, det er forsvarligt, at man i de yngste årgange på folkeskolen, skal udsættes for så lang en transporttid hver dag på grund af besparelser fra kommunens side, skriver Heidi Thomsen på vegne af familier med børn, der bruger skolebus rute 645 nu, eller vil komme til at anvende skolebussen i nær fremtid. - Denne udvikling er ikke rimelig, vi har et samfund her ude på landet, et samfund vi vil have til at bestå. Rimelige skolebusforbindelser er en vigtig del. Det er en af de faktorer, der vægtes højt i landdistrikterne, skriver forældrene i deres indsigelse mod planerne. Planen er, at nedlægge rute 648 og lade bussen fra rute 645 overtage en del af den tidligere 648-tur. Det vil medføre en besparelse på godt 700.000 kroner, men manøvren vil få konsekvenser for både børn og forældre i Kraghede-området. Høringsperiode Lige nu er spareplanen sendt i høring, og politikerne i Udviklings- og planlægningsudvalget skal tage stilling til den samlede plan for busserne 10. februar. - Vi vil med vores brev gerne komme med vores bekymring over samt protest mod denne udvikling. Sådan en beslutning kommer til at ramme alle de skolebørn, der benytter rute 645. Deres transporttid til skole vil blive forlænget med 17 minutter. Det vil sige, at de elever der tager med bussen fra Aalborgvej skal bruge 44 minutter i bussen om morgenen, siger Heidi Thomsen. - Vi håber, vi bliver hørt, og at forslaget trækkes tilbage, så vilkårene for børn og børnefamilier på landet vil forblive rimelige, som vi oplever dem i dag, siger Heidi Thomsen. - Vi synes, der bliver tale om en urimelig lang transporttid for børnene til skole. Det er ikke ok at behandle børn på den måde og bare overse de små landsamfund. Hvis folk skal have lyst til at bosætte sig på landet, skal der være ordentlige vilkår for børnene. Tidlig start Hvis politikerne fastholder spareforslaget, stiger de første børn fra Kraghede på bussen kl. 6.37, og de er fremme på skolen 7.21, hvor det ringer ind 7.45. For to år siden skulle børnene fra området ifølge Heidi Thomsen med bussen kl. 7.07, men dengang blev afgangen rykket til kl. 6.54. Heidi Thomsen tilføjer, at børn og forældre lever med vilkårene, som de er i dag - men yderligere forringelser er de ikke parate til at acceptere. - Man vil gerne have, at vi benytter kollektiv trafik. Men vi vil ikke have børnene ud til bussen så tidligt om morgenen - det er forrykt, og så kører vi dem selv. Det ved jeg, mange forældre vil vælge.