Overenskomster

Urimelige forhold

ARBEJDSMARKED:En række forhold på det danske arbejdsmarked er urimelige. Det er urimeligt, at alle lønmodtagere ikke har krav på en skriftlig opsigelse og en skriftlig begrundelse for en opsigelse. Det er urimeligt, at det ikke er en ret for alle lønmodtagere, at de kan holde en dag fri med løn ved et barns sygdom. Det er urimeligt, at nogle ikke har ret til løn under sygdom eller til overarbejdsbetaling for overarbejde. De urimelige forhold skyldes, at mange på det danske arbejdsmarked ikke er omfattet af en overenskomst. På det private arbejdsmarked er det 40 procent. Men der er en enkel måde at gøre noget ved det på. Man kan lave en lønmodtagerlov, som garanterer alle lønmodtagere en række basale rettigheder såsom retten til at holde en dag fri ved barns sygdom osv. Lønmodtagerloven skal ikke erstatte overenskomsterne, men supplere dem. Den skal være et sikkerhedsnet for at gribe de lønmodtagere, der falder igennem de huller, der er i overenskomstsystemet. Men den skal kun indeholde basisrettigheder. Goder og rettigheder derudover skal stadig forhandles hjem gennem overenskomster.