Uro i S om sygehuset

Lokale socialdemokrater kritiserer politiske venner for at gå imod partiets program

Hospitaler 9. september 2002 08:00

SKAGEN: Det socialdemokratiske amtsrådsmedlem Svend Erik Hald, Skagen, er egentlig lidt ked af at han stadig bliver spurgt om sin holdning til Skagen Sygehus. - Det står klart og tydeligt i det partiprogram, som vi er valgt på. Vi er valgt på en decentral sygehusstruktur og dermed går vi ind for at alle sygehuse skal bevares. - Hvis der i amtets budget kommer til at indgå lukning af Skagen Sygehus, skal ingen være i tvivl om, at jeg ikke stemmer for budgettet, udtaler Svend Erik Hald. - Så er du jo i konflikt med mange af dine partikolleger i amtet? - Nej, det er dem, der er i konflikt med vores partiprogram, erklærer Svend Erik Hald. I følge socialdemokraten Per Jørgensen, der er byrådsmedlem og formand for støtteforeningen for Skagen Sygehus, har partikollegaen, amtsborgmester Orla Hav forsøgt at mane til besindighed. Det forkerte parti - Men jeg bor i Skagen og er formand for støtteforeningen. Hvis jeg skal til at argumentere for centralisering og dermed lukning af Skagen Sygehus, er jeg medlem af det forkerte parti. - Jeg er fuldstændig ligeglad med at få partikammerater på nakken. Hvis det her gennemtrumfes, har jeg uddelt de sidste valgprogrammer med Orla Havs billede, tordner Per Jørgensen. Hvis det endeligt vedtages at lukke Skagen Sygehus, tror Per Jørgensen dog ikke, at det betyder frafald af medlemmer. - Men politik mister noget. Troværdigheden lider et knæk, og håbløsheden breder sig blandt vælgerne. Det kan nemt udvikle sig til politikerlede, mener Per Jørgensen. Han erkender, at sparekravet skyldes dekret fra staten. - Men de lukker sygehuset på et forkert grundlag. De har slet ikke beregnet følgevirkninger og konsekvenser. Vi tror slet ikke, at man sparer noget ved det her, konkluderer Per Jørgensen. En tredie socialdemokrat er amtsrådsmedlem Brian Kjær, Frederikshavn. Han vil heller ikke stemme for at lukke Skagen Sygehus. - Jeg synes, at Skagen skal beholde sit sygehus både på grund af beliggenheden og af hensyn til den fremtidige erhvervsudvikling. Med sygehuset bevares der arbejdspladser, og det bliver nemmere at tiltrække nye virksomheder, siger Brian Kjær Han vurderer, at der er et realistisk håb om at bevare sygehuset, men at det i stedet bliver nødvendigt at skære i sundhedsaftalerne.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...