Lokalpolitik

Uro i Venstre ryster aftale om amtsbudget

SF tager ny drøftelse af partiets holdning til forlig om 2004-budgettet

NORDJYLLAND:Forskellige Venstre-politikeres meldinger om amtets 2004-budget skaber nu så megen uro, at det vækker irritation i andre partier, og det kan skabe usikkerhed om det politiske forlig om amtets økonomi. Kun Kurt Borregaard Fra Dansk Folkeparti står uden for aftalen, men SF-amtsrådsmedlemmet Thomas Krog er så træt af de forskellige meldinger, at han nu over for sin gruppeformand vil tage sagen op. Den diskussion opstår mindre end en uge før, amtsrådet skal tage endelig stilling til 2004-budgettet. Først skabte amtsrådsmedlemmerne Birgitte Josefsen og Jørgen Østergaard, begge fra Venstre, diskussion om besparelser inden for psykiatriområdet. Den debat blev der i denne uge på et møde i amtets økonomiudvalg lagt låg på, men nu mener Thomas Krog, at yderligere et andet Venstre-medlem - Jens Chr. Larsen - ved at rejse diskussion om konsekvenserne for sygehus i Frederikshavn skaber tvivl om budgetforliget. - Jeg mener ikke, at det er holdbart med de mange meldinger fra Venstre efter, at der er indgået et forlig. Det mener jeg er et problem for os andre, og hvordan vi skal forholde os til det, vil jeg tage op med Karl H. Bornhøft, der er SF"s gruppeformand, siger Thomas Krog. På det seneste møde i amtets udvalg for teknik og miljø stod Thomas Krog alene med sin ønske om inden for udvalgets budget at finde flere penge til trafiksikring. - Men det får mig ikke til at overveje, om det var rigtigt af SF at gå med i et forlig. Hvis jeg skulle fortryde mit partis deltage i aftalen, så skulle det være på grund af de meldinger, der efterfølgende er kommet fra Venstre-medlemmer. Det er også ting, som vi i SF kunne have ønsket os anderledes i budgettet, men det vil jeg ikke remse op nu. Det ville bare skabe yderligere forvirring om budgetforliget, som vi har tilsluttet os, siger Thomas Krog. Lokal debat - Man kan aldrig have styr på en Venstre-gruppe. Der vil være forskellige holdninger, og det er klart, at de ting, der rammer et lokalområde gør ondt på nogle af medlemmerne. Der er ikke noget at sige til, at man reagerer lokalt. Til forskel fra i SF vil vi i Venstre få den slags diskussioner. På psykiatriområdet har der været uklarheder om, hvordan besparelserne skulle udmøntes, og her har amtsborgmesteren også erkendt, at det ikke fremgik helt tydeligt, siger Venstre gruppeformand Niels Kristian Kirketerp. Allerede under budgetforhandlingerne var der uro i Venstre gruppe, og diskussionerne har siden bølget blandt de 11 amtsrådsmedlemmer. Til spørgsmålet om, hvorvidt forløbet omkring budgettet har svækket Niels Kristian Kirketerp som gruppeformand, svarer han: - Nej, vi står last og brast om budgetaftalen, og jeg har ikke hørt andet, end at jeg har fuld opbakning i gruppen. Ingen storvask Under forhandlingsforløbet havde Niels Kristian Kirketerp en samtale med sin partifælle Jørgen Østergaard, der offentlig havde kritiseret, at flertallet ikke var mere åbent om de budgetemner, der var enighed om. Men de efterfølgende diskussioner om selve indholdet af forliget, mener Niels Kristian Kirketerp ikke, giver anledning til nogen form for storvask i gruppen. Niels Kristian Kirketerp er dog nået frem til, at forhandlingsforløbet i fremtiden kan være anderledes. Det emne har han rejst over for amtsborgmester Orla Hav. Svaret har været, at sagen bliver taget op inden forhandlingerne næste år. Tidligere er budgetforhandlingerne foregået i amtets økonomiudvalget, men i år var det gruppeformændene og amtsborgmesteren, der forhandlede. Her mener Niels Kristian Kriketerp, at det igen bør være økonomiudvalget suppleret med formændene for de grupper, der ikke er repræsenteret i økonomiudvalget, der forhandler budgtet. En sådan sammensætning af forhandlingsgruppen vil betyde, at netop Birgitte Josefsen og Jørgen Østergaard, der har rejst en del af diskussionen i Venstre, vil være med. Niels Kristian Kirketerp erkender, at det dog også tidligere har givet kritik, når forhandlingerne blev ført i økonomiudvalget. I forhold til tidligere har hele amtsrådet forud for dette års forhandlinger været samlet til en prioteringskonference, og det forløb er blevet rost af alle. - Det er ting, vi ikke er kommet igennem med, og der er også punkter som vi ikke er så glade for, men vi har valgt at få indflydelse og også tage et ansvar, siger Venstres gruppeformand. Han henviser til, at resultaterne afspejler partiernes styrke: Her har Socialdemokratiet i SF og radikale et parlamentarisk grundlag, og i forrige periode så vi forlig, hvor de tre partier alene stemte deres politik igennem i budgettet, siger Niels Kristian Kirketerp.