Uro og usikkerhed

Handicappedes dagligdag er uafklaret, og det giver utryghed.

Aktivitetshuset i Brønderslev kunne fejre 25 års jubilæum i foråret - lige nu er stemningen lidt trykket i huset. Brugernes og ansattes fremtid er ikke afklaret. Arkivfoto: Henrik Louis

Aktivitetshuset i Brønderslev kunne fejre 25 års jubilæum i foråret - lige nu er stemningen lidt trykket i huset. Brugernes og ansattes fremtid er ikke afklaret. Arkivfoto: Henrik Louis

De handicappede borgere, der i dag bor på Brandur Alle, Lundagervej, Cassiopeia og Nordstjernen tager hver dag ud af huset til dagbeskæftigelse. Men sådan skal det ikke nødvendigvis være frem over. Og de nye planer skaber uro og usikkerhed hos både brugere, pårørende og ansatte på området. Formand for socialudvalget, Thomas Krog, forstår deres bekymring og anerkender, at det er en stor ændring i de handicappedes hverdag. Men han ser samtidig mulighed for at give nogle borgere en bedre hverdag. - For mig har det i hele processen været vigtigt, at den enkeltes behov er i centrum - at der ikke er firkantede regler. For sådan kan vi ikke behandle mennesker, siger Thomas Krog. - Men det her er en del af en spareøvelse, og vi kan ikke spare, uden at det giver forringelse for nogen, understreger han. - Jeg forstår godt, at det giver utryghed - specielt i den her periode, hvor man ikke ved, hvad der skal ske. Men også fordi, nogle borgere skal i gang med noget nyt, tilføjer udvalgsformanden. Forbedringer for flere - Jeg er helt sikker på, at mange af de borgere, der bliver berørt af ændringerne, bliver glade for det. Specielt den ældre gruppe. - I dag er udgangspunktet, at alle skal af sted i dagbeskæftigelse. Men nogle kan ikke overskue og magte det, og de er i dag overladt til ingenting på bostederne. For dem bliver der tale om et kvalitetsløft. - Der er også borgere, der - når de får valget - hellere vil være hjemme ved bostedet og lave nogle praktiske ting. Thomas Krog understreger, at alle borgere der har et udviklingspotentiale, hvis de kommer ud af huset til dagbeskæftigelse, skal ud af huset. Hermed vil der fortsat være behov for tilbud i Aktivitetshuset - ikke mindst til de brugere, der bor hjemme. - Værkstedet på Karetmagervej i Dronninglund nedlægges, men hjemmeboende borgere herfra bliver kørt til Aktivitetshuset. Og borgere fra andre kommuner kan også fortsat komme i dagbeskæftigelse i Aktivitetshuset. Vurdering af hver enkelt Thomas Krog erkender, at omlægningen havde været bedre uden besparelsen på 1,3 mio. kroner. - Kriterierne for, hvad der skal til for, at en borger får ét tilbud frem for et andet, er påvirket af økonomi. Men det ligger fast, at vi skal vurdere hver enkelt borger. Visitation af borgerne vil ske i samråd med de berørte borgeres sagsbehandler og den handleplan, de allerede har. Afklaring midt februar Thomas Krog ønsker processen gennemført hurtigst, så perioden med usikkerhed mindskes. - Men det skal jo også gøres ordentlig. En foreløbig tidsplan siger, at borgernes fremtidige hverdag skal være afklaret inden 15. februar. - Men jeg vil ikke garantere, at den tidsplan holder helt. Og i hvert fald er nye bygninger ikke klar til den dato. Vi kan ikke bygge, inden vi ved, hvor mange der kommer - det skal afklares i visitationen. Det kan betyde, at nogle må fortsætte i A-huset længere tid.