EMNER

Uro om nyt foreningshus

Borgerforenings bestyrelse uenig med formand

POULSTRUP:Planerne om et nyt foreningshus i Poulstrup har ledt til uro i bestyrelsen af Poulstrup og Omegns Borgerforening. Medlemmer af borgerforeningens bestyrelse er uenige med formanden i, at alle byens aktiviteter skal samles i det nye foreningshus. - Vi er ikke imod det nye foreningshus, vi vil bare gerne også beholde forsamlingshuset, siger Palle Kokholm, der er medlem af bestyrelsen. - Der er noget nostalgi over huset. Og hvis økonomien i det nye hus brister, har borgerforeningen ikke engang forsamlingshuset tilbage, siger Palle Kokholm, der altså tror på en sameksistens mellem de to huse. Men borgerforeningens formand Søren Krogholm mener, at man skal lade nostalgien vige for fremskridtet. Han kan ikke se pointen i at have både forsamlingshus og foreningshus. - Det var jo ikke det, der var idéen. Det er konceptet, at hele byen skal samles i et hus, siger Søren Krogholm. Han går som den eneste i bestyrelsen 100 procent ind for det nye foreningshus. - Forsamlingshuset har gjort meget for byen, men fordi en idé var god engang, kan den godt blive punkteret senere. Ifølge formanden skal forsamlingshuset renoveres for omkring en million kroner, hvis det skal fortsætte. En renovering han er bange for, kommunen ikke kan finde penge til. - Men jeg står lidt alene. Jeg skal jo enten have bestyrelsen eller medlemmerne med mig. Så nu vil jeg prøve at få medlemmerne med mig. Indsamlede underskrifter Og medlemmerne er begyndt at røre på sig. Spliden i foreningen har nu ledt til, at der skal holdes en ekstraordinær generalforsamling for at afklare de menige medlemmers holdning til foreningshuset. Den ekstraordinære generalforsamling bliver holdt på medlemmernes egen foranledning. I den seneste tid har en gruppe medlemmer samlet underskrifter hos de andre medlemmer for at få støtte til den ekstraordinære generalforsamling. Ifølge foreningens vedtægter skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis en tredjedel af medlemmerne ønsker det. Denne gang skrev 135 af 224 medlemmer under, og underskrifterne er overgivet til borgerforeningens formand. Ifølge Søren Krogholm er den ekstraordinære generalforsamling sat til 30. juli, og han er fortrøstningsfuld med hensyn til at have flertallet på sin side. - Der er jo ingen garanti for, at de går ind for foreningshuset, selv om de har skrevet under, men jeg har en formodning om, at der nok skal blive et kvalitativt flertal for foreningshuset.