Uro ulmer på ungdomsskole

Medarbejdere klagede over fyring af skoleinspektør - så blev de fritaget for tjeneste.

Først blev ungdomsskoleinspektøren fritstillet. Han valgte efter to interne undersøgelser selv at sige op. Det klagede et par medarbejdere over. Så blev de fritaget for at møde på arbejde. Samtidig fik medarbejderne af Børne- og Familiedirektør Jes Lunde mundkurv på. Arbejdsmiljøet er mildest talt meget betændt hos Jammerbugt Ungdomsskole. - Jeg kan bekræfte, at jeg af forvaltningen blev sendt ud til to medarbejdere for at fortælle, at de var fritaget for at møde på arbejde foreløbig, fortæller konstitueret ungdomsskoleinspektør Tommy Duun Mogensen. - Mere vil jeg ikke oplyse om sagen. Jeg henviser til forvaltningen, der traf beslutningen, tilføjer han. Ro om undersøgelse Bjarne Bonderup, teamleder løn og personale hos Jammerbugt Kommune, forklarer, at sagen er en udløber af sagen mod tidligere ungdomsskoleinspektør Kristen Henriksen. - Der var økonomiske forhold omkring skolens internationale afdeling, vi gerne ville have undersøgt til bunds. Derfor fandt vi, at det var bedst for alle parter, at de to berørte medarbejdere ikke var til stede på ungdomsskolen, mens undersøgelsen blev foretaget. Det er baggrunden for fritagelsen fra tjenesten, forklarer Bjarne Bonderup. - Forvaltningen er nu færdig med selve undersøgelsen, og der vil meget hurtigt blive taget stilling til det videre forløb. Der er reelt to muligheder: Tilbagevenden til jobbene eller indledning af en afskedigelsessag. I så fald får de to medarbejdere mulighed for at kommentere de kritisable punkter, undersøgelsen eventuelt har afdækket. Opsøgt på bopæl De to bortviste medarbejdere er ægteparret Lucia og Asser Mortensen, Slettestrand. De blev opsøgt på bopælen af Tommy Duun Mogensen, der sammen med en kollega til de to mundtligt overbragte beskeden om fritagelsen. Asser Mortensen bad om at få fritagelsen skriftligt. Dette blev i første omgang nægtet. Så fandt Asser Mortensen papir og en kuglepen og bad om, at fritagelsen blev skrevet ned. Det blev den så. Fritagelsen var ikke begrundet. Der gik en uge, inden Asser og Lucia Mortensen modtog en skriftlig begrundelse for, at de ikke skulle møde på arbejdet foreløbig. Denne begrundelse indeholdt en række - for dem - udokumenterede påstande. Påstande som parret ikke kunne genkende og dermed forholde sig til. Påstandene gik blandt andet på økonomien ved de mange internationale projekter, ungdomsskolen har gennemført. At Asser Mortensen blandt andet skulle have oppebåret løn under et kursus, hvor der i beskrivelsen er anført, at deltagelse i kurset er ulønnet. Han deltog i kurset som leder - ikke som elev. Og desuden ville hans løn blive refunderet af EU. Fem mio. kr. i EU-støtte Asser Mortensen har som international projektkoordinator på ungdomsskolen fået bevilget EU-støtte på ca. fem millioner kroner i 2009 og det første kvartal af 2010 til deltagelse i kurser i udlandet for ungdomsskolens elever og lokale kurser med udenlandsk deltagelse. I dette beløb indgår ca. 800.000 kroner som såkaldt tilbageløb. Altså penge, der indgår i ungdomsskolens samlede årlige budget på ni mio. kroner som dækning for bl.a. løn og udgifter til skolens internationale afdeling. Medarbejdernes sikkerhedsrepræsentant Jens Christensen har ikke ønsket at kommentere arbejdsmiljøet på ungdomsskolen.