Uroen ulmer blandt de ansatte

Tillidsfolk fik mundkurv på - må ikke udtale sig om spareplaner

Lokalpolitik 12. september 2002 08:00

FREDERIKSHAVN: I Aalborg strejker pædagoger og institutionspersonale på anden uge i protest mod kommunens nedskæringer. I Frederikshavn Kommune truer store besparelser også i horisonten, og uroen ulmer blandt de ansatte. Siden spareplanerne kom frem, har der været hektisk mødeaktivitet. Kommunens ledere og fællestillidsrepræsentanter blev mandag orienteret om besparelsesplanerne. Siden har der været holdt en række orienteringsmøder, og fredag mødes daginstitutionernes tillidsfolk for at drøfte besparelsesplanerne. Fællestillidsmændene har fået mundkurv på og må ikke kommentere enkeltheder i sparekataloget i pressen. Som tidligere omtalt skrider kommunens budget for i år med 22,8 mio. kr. Desuden er der udsigt til stærkt stigende udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension og dermed er der lagt op til store besparelser. Samtlige forvaltninger har peget på muligheder til en fem procents nedskæring af driftsbudgetterne og det hele er samlet i et sparekatalog. Overrasket Formanden for Frederikshavn Lærerforening, Niels Toft, er overrasket over sparekravet: - Det virker underligt for kommunens medarbejdere. Borgmesteren har gang på gang udtalt, at han kan se lys for enden af tunellen og at det ikke står så galt til. Når så de faktiske tal kommer for dagen, er der problemområder for 88 mio. kr. og vi skal spare 40 mio. svarende til fem procent af driftsbudgettet. Det er mange penge. Paradoks Lærerformanden kalder det paradoksalt, at politikerne i Frederikshavn i forbindelse med besparelserne på sygehusområdet stiller sig op og fortæller, at det er afvikling i stedet for den udvikling, der skal gøre Frederikshavn attraktiv for tilflyttere - samtidig med, at man gør kommunens skole-, pasnings- og kulturtilbud så ringe, at folk, der overvejer at flytte til Frederikshavn, vælger en anden kommune. - Den fremadrettede del er svær at få øje på i sparekataloget, siger Niels Toft. Tillidsfolkene er blevet lovet yderligere information om spareplanerne efter førstebehandlingen af budgettet i byrådet på mandag.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...