Urolig jul og nytår i krisecentret

Thisted krisecenter havde beboere både jul og nytår. Det er ganske usædvanligt.

Krisecentret på Nørre Alle har i år måttet holde åbent mellem jul og nytår. Arkivfoto: Peter Mørk

Krisecentret på Nørre Alle har i år måttet holde åbent mellem jul og nytår. Arkivfoto: Peter Mørk

Det normale for Thisted Krisecenter er en jul og nytår uden beboere. Lederen af Thisted Krisecenter Grete Lyngklip Kjeldgaard fortæller, at det faktisk kun er cirka hvert 10. år, at der er beboere på krisecentret omkring jul og nytår. Men det har der været i slutningen af det gamle år. - Normalt er perioden mellem jul og nytår en fredelig tid i krisecentret, men i år har vi haft voldsramte kvinder boende, fortæller hun, der på grund af sin tavshedspligt ikke vil nærmere ind på, hvor mange kvinder og børn, det drejer sig om. Thisted Krisecenter har plads til fem beboere såvel børn som voksne, og de kvinder, som har følt det nødvendigt at søge til centret, har alle været danskere. Voldsramte Thisted Krisecenter modtager voldsramte kvinder og deres børn, og i den forbindelse siger Grete Lyngklip Kjeldgaard, at vold mod kvinder finder sted i alle sociale lag. Hun har imidlertid erfaret den udvikling, at der ikke er så mange kvinder, som kortvarigt flytter ind i krisecentret som tidligere, men at der så til gengæld har været en stigning af kvinder, som har opsøgt krisecentrets rådgivning. - Vi er i kontakt med rigtig mange familier, siger Grete Lyngklip Kjeldgaard, som peger på, at kvinder kan søge til krisecentret uopfordret. Det eneste krav er, at man først ringer, og telefonen er åben alle døgnets 24 timer. Thisted Krisecenter nægter adgang til mænd, men det betyder ikke, at manden er glemt, og Grete Lyngklip Kjeldgaard fortæller, at centret går aktivt ind for at finde en løsning for en mand, hvis han henvender sig efter først at have ringet. - Vi kender også til voldsramte mænd, og dem kan vi henvise til manderådgivningen i Aalborg eller krisecentret for mænd, som ligger i Frederikshavn, og vi kan godt rådgive en mand, men det kræver, at han som sagt først ringer, understreger hun, der har været leder af Thisted Krisecenter i godt ni år. morten.kyndby.holm@nordjyske.dk