Urolige elever koster millioner

Stadig flere børn sendes væk fra skolen til vidtgående specialhjælp

NORDJYLLAND: Kommunerne bruger nu i gennemsnit en femtedel af deres skolebudgetter til børn, der ikke er plads til i den ellers målsatte rummelige folkeskole. Det er for meget, siger både amter og kommuner, der ønsker væksten i specialundervisningens himmelflugt bremset. Stadig flere børn henvises til endog vidtgående specialundervisning. På et år alene er tallet alene vokset i Nordjylland fra 801 til 857 i indeværende skoleår. Det er børn med sociale, psykiske og emotionelle problemer. Til gruppen hører dampbørn og børn med aspergers syndrom, som er en gren af autisme, og rene autister. Flertallet er urolige børn, hvoraf bare ét kan ødelægge undervisningen i en almindelig folkeskoleklasse. Gruppen omfatter også stille piger. Henvisningerne koster, og i såvel amter som kommuner er man enige om, at børnene med en eller anden form for handicap skal have det bedste tilbud, men hvad menes der med det bedste? - Var der bare én forklaring på amtsstigningen, kunne man forholde sig til problemet, siger Bente Brink Nielsen, kontorchef i Nordjyllands Amt. Amtet har netop udarbejdet en statistik over antallet af børn, der visiteres til amtets tilbud inden for den vidtgående specialundervisning, de såkaldte §20,2-børn. 1,24 pct. af samtlige børn i alderen 7-17 år - ud af 67.419 - er elever, som kommunerne visiterer til amtstilbuddene mod en årlig betaling på 170.000 kr. Det, der ligger over, skal amterne betale. Derfor stiger udgifterne i begge lejre. I Amtsrådsforeningen konkluderes, at der fortsat sker en stigende henvisning til vidtgående specialundervisning i tilbud uden for den hjemlige skole. For børnene betyder det, at mange af dem har en daglig transporttid til og fra skole på mellem to og tre timer. Bag de 1,24 pct. af børnene, som amtet sørger for undervisning af, skjuler sig store kommunale forskelle. Nogle kommuner henviser lidt, således Sæby med 0,56 procent. Andre mere. Løgstør topper med 1,99 og Aalborg følger pænt efter med 1,57 procent. Amtsstatistikken kommer nu til at indgå i en landsstatistik med stof til eftertanke. - Vi kan ikke sige, om den ene kommune ofrer for lidt i forhold til den anden. Fra både Sæby og Aalborg lyder det: Vi gør det bedste for børnene. 1. sektion side 4

Forsiden