Industri

USA i vækst- dødvande

Ved indgangen til det nye år må det være på sin plads at foretage en status på året, der gik. Statistikken taler her sit helt eget klare sprog med fald på aktiemarkedet for tredje år i træk - målt på de store internationale indeks - hvilket ikke er set siden perioden 1939-1941. I USA spændte faldet fra -16 procent i Dow Jones indekset til -32 procent for de ellers hårdt prøvede teknologiaktier i Nasdaq indekset. Europa var dog den største taber i 2002 med fald på 44 procent i det tyske DAX indeks og et fald i det samlede europaindeks på 36 procent. Faktisk var Danmark et af de markeder, der totalt set klarede sig "bedst" - i Danmark blev der "kun" barberet 25 procent af værdien! Intet er så skidt, så det ikke er godt for noget, hvilket investorer på obligationsmarkedet oven på 2002 vil kunne skrive under på. Den lange rente - målt på den 10 årige statsobligation - faldt med 0,80 procentpoint til 4,35 procent, mens den lange boligrente - målt på 5 procent 2032 - faldt med 0,57 procentpoint. Målt i kurspoint var der tale om stigninger på omkring 6 kurspoint over året. I samme periode faldt den 2 årige rente med 1,1 procentpoint, hvilket afspejler, at der i store dele af året har været pres på ECB til at sænke renten - og at de i starten af december leverede varen. Oven på dødvandet mellem jul og nytår vågnede markedet op til de barske realiteter allerede på første handelsdag den 2. januar, da PMI tal for de tre store Eurolande - Italien, Frankrig og Tyskland - blev offentliggjort. Tilsammen medførte de et fald i det samlede PMI tal for Euroland fra 49,5 til 48,4, hvilket afspejler, at hovedparten af de indkøbschefer, der bliver spurgt i undersøgelsen, forventer fald i aktiviteten i industrien, og at faldet er mere udpræget, end det var i måneden inden. Senere samme dag blev den tilsvarende måling fra USA offentliggjort og viste den største stigning i 11 år! Er den amerikanske økonomi vendt eller var der blot tale om et tilfældigt "blip"? Målt på forbrugertilliden, der i december faldt tilbage til det laveste niveau siden 1994, vil der fortsat gå adskillige måneder, før USA er ude af det nuværende vækst-dødvande. Den kommende uge vil blive præget af en relativ tynd amerikansk nøgletalskalender. Ugen sluttes dog af med et af de vigtigste amerikanske nøgletal - tal for beskæftigelse og arbejdsløshed. Sidste måned viste en stigning i arbejdsløsheden fra 5,7 procent til 6,0 procent samtidig med, at antallet af beskæftigede faldt med 40.000. Målt på de seneste tendenser på arbejdsmarkedet forventes "stabilitet på et lavt niveau". Det vil sige en arbejdsløshed på 6,0 procent, kombineret med en lille stigning i beskæftigelsen. Målinger over den amerikanske befolknings syn på jobmarkedet indikerer dog, at der kunne komme en markant opadgående justering i arbejdsløshedsprocenten - til op imod 6,5 procent! Det er endvidere værd at have i baghovedet, at vi befinder os midt i den såkaldte "pre-announcement-sæson", hvor de amerikanske virksomheder kan komme med meddelelser om afvigelser i forhold til det hidtil forventede og at præsident Bush sandsynligvis vil afsløre en stimuleringspakke på op imod 300 mia. USD om tirsdagen. Inden vi når til fredagen, vil der dog blive offentliggjort nøgletal, der har et vist potentiale til at flytte markedet. I Euroland offentliggøres PMI tal fra servicesektoren om mandagen, hvor Spar Nord - oven på faldet i fremstillingssektoren - forventer et tilsvarende tilbagefald i servicesektoren. Disse tal bliver fulgt op af tal for industri- og forbrugertillid om tirsdagen. Her vil betegnelsen "stabilitet på et lavt niveau" sandsynligvis også vise sig at være passende. Den europæiske forbrugertillid faldt i november til det laveste niveau siden 1997, og ikke meget tyder på, at der er et afgørende skifte på vej i stemningen. Oven på PMI tallene i fredags er der endvidere lagt op til et uforandret til lidt lavere tal for den europæiske industritillid. Den engelske og europæiske centralbank holder begge møde torsdag, hvor der ikke forventes renteændringer.