USA kæmper mod nedturen

EMNER 8. december 2007 05:00

Gennem de seneste uger er frygten for en amerikansk recession absolut ikke blevet mindre. Umiddelbart er det ganske vist svært at få øje på en recession i de tilgængelige data, der fortsat viser en stabil udvikling i eksempelvis industriproduktionen og beskæftigelsen. De fremadrettede indikatorer på forbruget er godt nok inde i en svagere periode, men det faktiske forbrug ligger på gennemsnittet af de sidste syv års forbrugsstigning (ca. 5,0 pct. vækst). Med den aktuelt svage dollar er eksporten endvidere en væsentlig driver i økonomien. I det ellers moderat positive underliggende billede af den amerikanske økonomi, var sidste uge ingen undtagelse idet både ordrer og beskæftigelsestal viste pæn fremgang, mens den meget vigtige aktivitetsindikator (ISM) var uforandret på et niveau der fortsat peger på (en lille) fremgang. Frygtstadiet Derfor er den amerikanske recession fortsat på ¿frygte-stadiet¿ og er fortsat rodfæstet i udviklingen på boligmarkedet. På det område har de sidste par uger imidlertid ikke budt på specielt opmuntrende nyheder, idet salget af både nye og eksisterende huse faldt betragteligt og p.t. befinder sig på det laveste niveau siden den sidste alvorlige økonomiske nedtur i USA i starten af 90¿erne. Samtidig falder huspriserne med knap seks pct. på national amerikansk plan - et fald der ikke er set siden foråret 1991. Uigennemskuelig risiko På det tidspunkt eksisterede der imidlertid ikke et udbygget marked for de såkaldte ¿sub-prime¿ lån. Dengang var det tætteste vi kom på det, de såkaldte ¿junk-bonds¿ for virksomheder der i slut-firserne var involveret i den såkaldte ¿saving and loan¿ (¿Sparekasse¿) krise, der kulminerede i 1989 og som var en væsentlig drivkraft bag recessionen i starten af 90¿erne. Vi havde heller ikke avancerede ¿strukturerede¿ produkter som dem der eksisterer i dag og som giver udstederne mulighed for at ¿pakke¿ forskellige aktiv- og risikoklasser sammen. Det er specielt kombinationen af disse produkter der nu endnu engang giver den amerikanske (og til dels den globale) finansielle sektor alvorlige hovedbrud (læs: store tab!) og som truer med at kaste USA ud i et såkaldt ¿credit-crunch¿ ¿ det vil sige en situation hvor den manglende tillid til, at låntagere er i stand til at betale gælden tilbage, får långiverne til enten at hæve renten markant eller helt at stoppe for nye lån. Så sent som ved udgangen af 2006 var der et overtal af eksempelvis udstedere af realkreditlån der mindskede kravene til låntagerne. Ved udgangen af 2007 er der en overvægt på 60 pct. der strammer dem! Renten 0,25 pct. ned I denne uge er al fokus rettet mod en af de væsentligste aktører i den igangværende krise ¿ nemlig den amerikanske centralbank (¿Fed¿) der holder rentemøde tirsdag. De seneste ugers krisestemning omkring det amerikanske bolig- og finansmarked har fået langt hovedparten af økonomerne til at forvente en rentenedsættelse i december (og ikke januar) og flere flirter nu med muligheden for at ¿Fed¿ sænker med 0,5 pct. point og ikke kun 0,25 pct. point. Der er ikke meget tvivl om, at ¿Fed¿ annoncerer en rentenedsættelse på tirsdag kl. 20:00 og vi er heller ikke i tvivl om, at det bliver endnu en nedsættelse på 0,25 pct. point. Vigtige indikatortal Til gengæld forventer vi, at De i den efterfølgende pressemeddelelse vil fokusere på den igangværende krises mulige konsekvenser for væksten og dermed vender tilbage til en retorik der hælder mod rentenedsættelser. I den kommende uge vil der endvidere være fokus på tal ud af både Tyskland og Japan der hver især offentliggør ledende indikatorer for økonomien. Hertil kommer endnu et tal for det amerikanske boligmarked der endnu engang forventes at vise svaghed, ligesom tal for det amerikanske forbrug og inflation hhv. torsdag og fredag vil tiltrække stor opmærksomhed. Japan under pres Tallet ud af Japan vil sandsynligvis tiltrække en del opmærksomhed idet der er tale om en meget omfattende måling af konjunktursituationen som den japanske centralbank foretager en gang i kvartalet. Målingen har igennem 2006 og 2007 ligget på et stabilt højt niveau, men fokus vil være rettet mod om de amerikanske rystelser kan ses i målingen. Den seneste ledende indikator fra OECD peger ikke i en specielt gunstig retning for Japan ¿ til trods for, at de ¿burde¿ ligge i et meget dynamisk område af verden. Noget tyder på, at Japan som den udviklede økonomi den er, kan bliver ramt uforholdsmæssigt stort af en amerikansk nedgang. Har man interesser i japanske Yen er det derfor måske en god ide, at stå tidligt op på fredag når rapporten offentliggøres lidt efter midnat!

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...