USA kan overraske med renteforhøjelse

Mens danskerne så småt er ved at vende tilbage til arbejdet efter en varm sommerferie, går vi nu ind i den periode hvor mange europæere og amerikanere holder ferie. Det vil sandsynligvis medføre, at omsætningen på det finansielle marked fortsat i en periode vil være relativ tynd. Det medfører samtidig, at udsvingene er relativt små i fravær af overraskelser – men, at reaktioner ovenpå overraskelser til gengæld kan blive det større. Den seneste uge bød på stort set uforandrede kurser på både obligations-, aktie-, og valutamarkedet, men den kommende uge kan byde på nye impulser fra primært USA der kan medføre lidt større udsving. Ugen byder på flere vigtige nøgletal og begivenheder, hvor specielt tirsdagens amerikanske rentemøde vil have det samlede globale finansmarkeds bevågenhed. Denne fokus skyldes først og fremmest, at renten ”over there” nærmer sig en foreløbig top – men har vi allerede set den, eller er der endnu en eller to renteforhøjelser undervejs? Ugen byder også på tyske industrital og de første estimater på væksten i Frankrig og Italien. Specielt de to sidste bliver vigtige, idet det er de første indikationer på den europæiske vækst i 2. kvartal. Den forventes generelt at have vist stor styrke drevet af stigende forbrug og investeringer. Japan byder også på maskinordrer og ikke mindst væksttal for 2. kvartal, mens USA slutter ugen af med tal for handelsbalance og detailsalg. Ovenpå en uge hvor renterne blev forhøjet i England, Europa og Danmark står vi overfor ugen hvor den amerikanske centralbank afholder et af sine i alt 8 årlige pengepolitiske møder. Markedet har haft mere en normalt svært ved at bestemme sig til hvad man skal forvente ... men er fredag inden den månedlige job rapport nået frem til en foreløbig dom der lyder på, at den amerikanske centralbank sandsynligvis holder renten uforandret på tirsdagens møde. Dermed kalkulerer markedet nu med en ”pause” i renteforhøjelserne – en betegnelse der dækker over, at markedet reelt er delt mht. om der efterfølgende kommen flere forhøjelser eller om den næste bevægelse bliver en rentenedsættelse! Spar Nord forventer, at den amerikanske centralbank leverer en sidste renteforhøjelse på tirsdagens møde, hvilket har sin baggrund i relativt stærke nøgletal og ikke mindst stigende inflation. Lavere lange renter! Fredagens arbejdsmarkedsrapport fra USA var imidlertid relativt svag, og det øger sandsynligheden for, at den amerikanske centralbank afholder sig fra at forhøje renten på tirsdagens møde. Men det kan bestemt ikke udelukkes - og det vil være en kæmpe overraskelse for markedet. Generelt forventes det, at den amerikanske økonomi er på vej ind i en periode med lavere vækst og, at den amerikanske centralbank derfor allerede i starten af 2007 er klar med en rentenedsættelse. Denne vurdering er vi enige i! Leverer den amerikanske centralbank endnu en renteforhøjelse vil det være en (markeds-) overraskelse og det mest sandsynlige scenario vil være, at de korte obligationer (op til 2 år) vil få ”bank”. Effekten i den lange ende af markedet kan imidlertid blive en ganske anden, idet obligationsinvestorer – med en renteforhøjelse - vil føle sig mere komfortable ved inflationsudsigterne og dermed handle de lange renter ned. Meget vil dog afhænge af den efterfølgende pressemeddelelse. Vi forventer et signal om, at det med stor sandsynlighed var den sidste renteforhøjelse og, at det vil understøtte de lange obligationer. På aktiemarkedet kan den umiddelbare effekt af en renteforhøjelse blive et salg af aktier, idet der ikke er forventet en forhøjelse og højere renter betyder svagere vækst. Vi forventer dog kun en moderat nedgang i den amerikanske økonomi (en såkaldt ”blød” landing) og derfor, at aktierne vil handle op indenfor de kommende måneder i fortrøstning til, at der nu er banet vej for senere rentenedsættelser der vil sikre, at USA ikke bevæger sig ind i en recession.