Planteavl

USA klar med kemikalier: Betal eller dø

GMO-AFGRØDER:Niels Busk fremturer (24.9.) med sin lovprisning af de såkaldte GMOers (genetisk modificerede organismer) lyksaligheder. Grunden til, at jeg harcelerer over den ensidige anprisning er, at den i virkeligheden er et demagogisk og behændigt forsøg på at dække over, at USA har varslet handelskrig m.m., hvis EU ikke accepterer GMO'er på det europæiske marked. Og så er det slut med dansk landbrugseksport til USA! Han afslutter med dette postulat: "GMO har fremtiden for sig. Det vil kunne bidrage til løsningen af en lang række af udviklingslandenes problemer som hungersnød, sygdom, høj dødelighed etc." Det er for letkøbt! Og han ved det godt, thi han er ingenlunde en novice udi landbrugspolitikken, men har en lang organisatorisk karriere bag sig. Sagen er, at han skal pleje sine interesser overfor den fattige ulandsbonde. Altså industrilandbrugets mod den 3. verdens fattigbønder. Det er legitimt. Men er det også etisk forsvarligt? For tiden verserer der en retssag i Canada om en farmer, der skjulte et læs GMO-frø for en kollega. Hensigten var at bruge det som udsæd. Den er anlagt af det frøfirma, der har patent på de genetisk manipulerede frø. Og derfor måtte de ikke bruges uden betaling til frøfirmaet. U-landsbønderne kan vente et hav af lignende sager, hvis de påtvinges brugen af patenterede frø. Og de vil blive tvunget til at dyrke GMO-afgrøder! Så står USA parat til at oversprøjte hele lande med kemikalier – som Agent Orange i Vietnam. Betal eller dø! U-landenes problemer er ikke, at frøene/sæden ikke giver tilstrækkeligt udbytte, eller at det dyrkbare areal ikke er tilstrækkeligt stort. Men derimod en lang række andre forhold, f.eks. lav kapitaliserings- og mekaniseringsgrad. Fordi industrilandene kan underbyde med statssubventionerede afgrøder! Og GMO-afgrøder er som udgangspunkt ikke sundere end konventionelle afgrøder. Hvordan GMO-afgrøder påvirker sundhedstilstanden på længere sigt ved vi slet ikke. Niels Busk skylder os sagesløse læsere en forklaring på sit postulat om, hvordan GMOer kan løse de nævnte problemer!