EMNER

USA på farlig kurs i Irak

GENOPBYGNING:Det havde set nok så civiliseret ud og virket nok så betryggende, om krigstogtet til Saddam Husseins udryddelse havde været en aktion for hele den demokratiske verden, altså med en resolution fra FN i ryggen. Men præsidenten for verdens eneste supermagt, George W. Bush, var så utålmodig, at han ikke havde tid til at overholde demokratiets spilleregler. På dette tvivlsomme grundlag blev den triste selvtægtskrig startet. Som medskyldige i denne selvtægt er England, Australien og lille Danmark. Det har vi i Danmark ingen grund til at være stolte over, for derved har Danmark været med til at placere FN ude på et sidespor. Det er direkte uheldigt og til skade for verdensordenen. Fra England, Danmark og rigtig mange andre sider stilles nu krav om, at FN skal spille en væsentlig rolle i det omfattende arbejde med at genopbygge det forarmede og krigsramte Irak. Alverdens fredselskende nationer må betragte FN-organisationen som hele den civiliserede og demokratiske verdens ordenshåndhæver. Hvem ellers? Men tilsyneladende er USA ikke enig. Ifølge det oplyste arbejder udvalget for genrejsning af Irak direkte under USA's forsvarsministerium, Pentagon, og udvalgets formand er en pensioneret general, Jay Garner. Man har simpelthen klargjort en drejebog for landets fremtid, ifølge hvilken dette selvbestaltede genrejsningsudvalg agter at tage hånd om alt vedrørende Iraks fremtid. Det ser ud til, at man agter at overtage hele styringen af landet lige fra planlægningen af renovationssystem, fjernelsen af døde menneskekroppe til begravelse på behørig vis, udskiftning af landets valuta fra irakiske dinar til US-dollars, genopbygning af landets infrastruktur, forberedelse frem til et repræsentativt demokrati. Alt sammen under amerikansk kontrol, indtil landets styre tilbagegives til irakerne. Det overordnede og selvbestaltede udvalg til Iraks genopbygning agter at uddelegere løsningen af de konkrete opgaver til mere end tyve ministerier, som skal ledes af amerikanere med bistand af eksilirakere. Officielt har Garners team fået tre-fire måneder til opgaven med at genopbygge Irak og demokratisere landets befolkning. Men det må anses for tvivlsomt, at teamet når sin opgave på den tid. Det virker ganske besynderligt og foruroligende, at USA så hårdnakket og ved selvtægt involverer sig i en krig uden om FN. Det virker lige så besynderligt og foruroligende, at USA krampagtigt holder fast ved, at det er amerikanere, der skal lede og forestå den meget omfattende genopbygning af Irak. Tilsyneladende er det ikke lykkedes for den britiske premierminister Tony Blair eller for den sags skyld FN's generalsekretær at få USA's præsident George W. Bush bragt på linie med den internationale verdensorden. Ifølge denne verdensorden ville det helt selvfølgeligt være FN, der havde alle områder af den forestående genopbygning under sig således, at det udelukkende var FN-godkendte folk og enheder, der stod for de opgaver, som det selvbestaltede Garner-team har tiltaget sig. Til at sikre FN-enheders arbejdsro kunne nødvendige militærenheder over en periode efter aftale med FN fungere som en politistyrke udelukkende med den opgave at holde ro og orden i landet. Det kan undre en almindelig dansker, at alverdens demokratiske lande ikke på normal diplomatisk niveau kan gøre det klart for de ansvarlige i Washington, at man derovre handler imod den internationale og civiliserede verdensorden.