USA-renten op

Arbejdsmarked 1. februar 2005 05:00

Umiddelbart er det på forhånd svært at give et bud på, hvilken af den kommende uges nøgletal og begivenheder, der vil få størst markedsmæssig betydning. Ugen byder på et sandt bombardement af nøgletal samtidig med at Den Amerikanske Centralbank (Fed) onsdag holder det første af i alt 8 møder i 2005. Det er nærmest 100 pct. sikkert, at Fed forhøjer renten for 6. gang siden juni sidste år - denne gang til 2,5 pct. Onsdagen byder endvidere på den amerikanske præsidents årlige "state-of-the-union" tale. Den har før medført en del opmærksomhed, men mere politisk end økonomisk. Ugen byder også på den månedlige opgørelse af beskæftigelsen i den amerikanske økonomi. Spar Nord forventer en større fremgang, end der generelt forventes i markedet, hvilket kan ligge et opadgående pres på renterne. Både Eurozonen og USA byder endelig på måling af industritilliden, som den ses af indkøbscheferne. Vi forventer en lille opgang i Eurozonen og en lidt svagere måling i USA. Bombardement Markedsfokus i denne uge vil sandsynligvis være centreret omkring 3 begivenheder. Møde i den amerikanske centralbank og en tale af Bush onsdag og arbejdsmarkedsrapport om fredagen. Vi forventer som udgangspunkt ikke de store markedsreaktioner på hverken en (ventet) amerikansk renteforhøjelse eller talen fra Bush. Kommer der nogen overraskelse fra centralbanken vil det højst sandsynlig være i den efterfølgende pressemeddelelse. I givet fald vil det ske i form af en skærpelse af tonen og dermed risikoen for yderligere renteforhøjelser. Den månedlige opgørelse af nye job er sædvanen tro også en potentiel "market-mover". Målt på andre indikatorer er der fortsat en pæn underliggende vækst i jobskabelsen, men tallet skal sandsynligvis ligge over 250.000 eller under 100.000 for at medføre nogen nævneværdig reaktion på markedet. Flere ledige tyskere I stil med USA byder ugen på denne side af Atlanten også på markante begivenheder. I flæng kan nævnes det månedlige møde i den europæiske centralbank (ECB), PMI data (dem, der viste aktiviteten, som den opfattes af de europæiske indkøbschefer), forbrugertillid, tysk forbrug og ikke mindst tysk arbejdsløshed. Vi forventer ingen renteændring fra ECB - hverken i denne uge eller resten af året - og forventer heller ikke, at ECB ændrer på retorikken, der ved sidste møde tog et ryk i retning af en mere afdæmpet forventning til inflationen i 2005. Vi forventer samtidig, at de ledende indikatorer peger marginalt opad men, at det tyske arbejdsmarked fortsat vil vise svaghedstegn og være markant negativt påvirket af en ændring i statistikken. Samlet vil det efterlade indtrykket af en europæisk økonomi, der fortsat kører fremad i sneglefart og en tysk økonomi der er i alvorlige problemer. USA sætter tonen igen USA har verdens største kapitalmarked og udgør omkring 50 pct. af både det globale aktie- og obligationsmarked. Dermed vil fokus på kort sigt normalt altid være rettet mod afgørende begivenheder i USA. Denne uge ingen undtagelse, og kommer der en overraskende positiv arbejdsmarkedsrapport fra USA på fredag kan rentepilen i den kommende uge meget vel komme til at pege opad.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...