EMNER

USA spænder ben for EU-plan

København, torsdag /ritzau/ EU's forsøg på at sikre, at borgerne betaler skat af renteindtægter, uanset om pengene er anbragt i udenlandske banker, er ved at løbe ind i nye vanskeligheder. USA vil ikke gå med til at udveksle oplysninger om, hvad EU-borgere får i rente af penge, de har stående på konti i amerikanske banker. Det er et tilbageslag for EU-kommissionen og for det danske EU-formandskab, der arbejder hårdt for at overtale flere modstræbende EU-lande med Storbritannien i spidsen til at indføre netop et sådant indberetningssystem. Det skal gøre det muligt for landene at beskatte renteindtægterne. Storbritannien har stillet som betingelse for at overveje det, at lande uden for EU - bl. a. Schweiz og USA - også indfører systemet. Sker det ikke, vil Londons status som et af Verdens finanscentre være truet. Meldingen om USA's modstand kommer fra Glenn Hubbard, der er formand for den amerikanske præsidents råd af økonomiske rådgivere. Han meddelte ifølge Financial Times en forsamling af konservative politiske grupper, at USA er modstander af en generel indberetning. Det vil stride mod USA's tradition for kun at udlevere den slags oplysninger, når det tjener udtrykkeligt specificerede formål. Embedsmænd fra EU-kommissionen forhandler for tiden med USA's finansministerium, og ifølge en talsmand for ministeriet er der ikke truffet nogen afgørelse i sagen. Diskussionerne er stadig i den indledende tekniske fase. Men udtalelserne fra Glenn Hubbard tyder ifølge Financial Times på, at Det Hvide Hus vender tommelfingeren ned. Finansminister Thor Pedersen (V) vurderer, at det endnu er for tidligt at konkludere, hvad signalet fra USA betyder for forhandlingerne med Schweiz om en aftale om rentebeskatning. Meldingen fra USA om ikke at ville imødekomme EU's ønske om "en bred udveksling af oplysninger" kan dække over meget, og på den baggrund vil finansminister Thor Pedersen drøfte meldingen fra USA med den amerikanske vicefinansminister Kenneth Dam, når han mødes med Dam i weekenden i Washington i forbindelse med årsmødet i IMF. Først når der foreligger en mere præcis udmelding fra USA, er det muligt at vurdere det videre forløb. Indtil videre har de forhandlinger, der har været mellem EU og USA, været konstruktive, siger den danske finansminister. /ritzau/