Usædvanlig sag om penge

Thisted Kommune i klemme mellem stridende familie og servicelovens ord om frihed.

Siden åndssvageforsorgen blev nedlagt i 1980, har Folketinget besluttet, at blandt andet de psykisk hæmmede skal have mest mulig frihed i dagligdagen. Også økonomisk. Den frihed har nu ført til, at en søster til en psykisk handicappet kvinde sidst i 50'erne har sagsøgt Thisted Kommune for at have brugt 150.000 kroner af kvindens penge uden, der er bilag for forbruget. Kommunens advokat afviste det totalt i den civile retssag tirsdag i retsafdelingen i Skovgade. Blandt andet beskrives det i serviceloven, at myndige personer skal have frihed til at disponere økonomisk, men med hjælp og støtte. Derfor levede en kvinde glad med sin pension og brug af penge på et kommunalt bosted. For hendes mor havde kontakten med kommunen og de ansatte, og der blev ikke brugt flere penge, end godt var. Efter moderens død fortsatte en søster til kvinden, der har Downs Syndrom og efterhånden - ifølge en diagnose - begyndende Alzheimer, med at styre og hjælpe økonomien. Men da den handicappede kvinde kom hjem efter et længere ophold og operation på sygehuset i begyndelsen af 2008, valgte personalet og familien, at det var bedst, at kvinden skulle flytte til en større lejlighed i bofællesskabet. I den flytning forsvandt den mappe, som indeholdt kontoudtog, bankkvitteringer for de hævede beløb og kvitteringer for køb af diverse ting og sager fra flere år tilbage. I første omgang blev institutionen politianmeldt af den ene søster, men både anklagermyndigheden i Midt- og Vestjyllands Politi og senere Statsadvokaten afviste anmeldelsen, da der ikke var nogen tegn på, at der var sket noget kriminelt. Efter nogle flere juridiske øvelser blev det så til en civil sag om erstatning. Men om der er basis for det eller ej, ved man først i begyndelsen af juni, når der falder dom. Et er sikkert efter de mange timer i retssalen: Kvindens familie er nu splittet, for den ene søster og broderen var ikke med i retssalen, og en advokat er kvindens værge, ikke en af familien. Og de ansatte på bostedet er trætte af, at deres hæderlighed på en måde er beklikket.