Naturvidenskab

Usædvanlig tidlig majshøst

Stadig flere landmænd dyrker majs, og høsten tegner flot i år

GRAVLEV:Masser af steder i Nordjylland æder majshøsterne sig frem over markerne i disse dage. På grund af de mange uger med godt sommervejr er det usædvanlig tidligt, og i det hele taget breder majsmarkerne sig stadig mere i landskabet. - Arealet med majs er øget voldsomt i de senere år, og det gælder ikke mindst i Nordjylland. Det hænger sammen med, at ændrede metoder og nye sorter har rykket grænsen for majsdyrkning mod nord, forklarer planteavlskonsulent Martin Ringsing fra Aalborg Amts Landboforening. På landsplan bliver der således i år dyrket majs på 95.000 hektar, hvor der for 10 år siden kun var 20.000 hektar med majs. - Interessen for at dyrke majs har selvfølgelig også noget at gøre med, at man får EU-tilskud til dyrkningen. Når majsen desuden er mindre arbejdskrævende end foderroer, som man ikke får tilskud til at dyrke, og som er meget sværere at holde rene for ukrudt, er der ikke noget at sige til, at landmændene går over til majsen, mener Martin Ringsing. Faktisk er arealet med foderroer faldet fra 80.000 hektar i 1992 til nær ved 10.000 hektar i år. Martin Ringsing ser ikke noget problem i, at majsen er ved at udkonkurrere roerne, for majs er et glimrende fodermiddel. I ensileret form bruges det som grovfoder til malkekøer, mens det kun er en uendelig lille del af majsarealet, der benyttes til at dyrke sukkermajs til detailsalg som i supermarkederne. Når majsen i al overvejende grad ensileres og benyttes til foder, er en af årsagerne, at det ikke altid er muligt at få den helt moden her i landet. Det er køerne ligeglade med, men det er forbrugerne selvfølgelig ikke. Dog har vejret i år været så godt, at majsen mange steder er helt moden, selv om høsten foregår flere uger tidligere end normalt. Vejret er også baggrunden for, at der de fleste steder i landet ventes en god majshøst både hvad angår kvalitet og udbytte.