Lokalpolitik

Usædvanligt, men efter bogen

FREDERIKSHAVN:Sagsgangen vedrørende forvaltningsrevisionen i Børne- og Kulturforvaltningen er muligvis usædvanlig, men efter bogen. Det er i hvert fald kommunaldirektør Karsten Simensens kommentar til udvalgsformand Paul Rode Andersens (SF) udfald mod det, Rode Andersen kalder ”mindelser om en svunden tid”. Årsagen til, at Karsten Simensen og Lis Rom Andersen var inde over rapporten på dens vej fra B&U udvalget til økonomiudvalget var, siger Simensen, at det er økonomiudvalget, der er fagudvalget i denne sag. - Børne- og ungdomsudvalget havde fået lov at få rapporten til høring, men eftersom rapporten vedrører udvalgets område, så er det ikke udvalget selv, der kører sagen - det gør økonomiudvalget. - Så der er ikke noget forkert i, at vi kommer med vores indstilling til fagudvalget, inden sagen skal behandles, siger Karsten Simensen. Han medgiver, at det altså er en usædvanlig fremgangsmåde, men proceduren med, at forvaltningen kommer med en indstilling til et fagudvalg, inden sagen behandles i dette udvalg, er helt efter bogen. osk