Usaglig kritik af fiskefarm

Det løber koldt ned ad ryggen på en, når man ser en selvbestaltet naturvogter som Jørgen Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening (DN), miskreditere et seriøst udviklingsprojekt.

Et udviklingsprojekt indenfor fiskeopdræt ved en af Danmarks mest kompetente forskningsinstitutioner indenfor netop opdræt af forskellige fiskearter. Dette projekt, som jeg ikke selv er en del af, har været undervejs i flere år, hvor man har foretaget en særdeles grundig VVM-undersøgelse. Det er så denne redegørelse Hjørring Kommune skal tage stilling til. Som der bliver nævnt i artiklen den 25. januar, så er der ikke noget til hinder for, at havet kan absorbere de 110 ton kvælstof, der i værste fald kan udledes fra denne virksomhed. Jeg vil derfor anmode Jørgen Jørgensen om at køre ned på havnen i Hirtshals og forsøge at forstille sig hvor meget ca. 0,2 kg kvælstof i minuttet vil forurene de milliarder liter havvand der løbende strømmer forbi Hirtshals ustandseligt. Bagefter, synes jeg, du skal ofre forskerne på Nordsøen Forskerpark et besøg, og der få en saglig og videnskabelig begrundelse for hvorfor dette ikke vil skade naturen omkring os. Samtidig, så ved vi, at der sker en løbende udvikling indenfor rensning og separering af affaldsstoffer fra lignende virksomheder, så fremtidig udledning vil højst sandsynlig blive mindre med tiden. Ved et landbaseret opdrætsanlæg har man total kontrol med udledningen i modsætning til havbaseret anlæg hvor udledningen foregår direkte til omgivelserne. Vi har i flere år ønsket at få en kommerciel opdrætsvirksomhed tilknyttet forskermiljøet på Nordsøen Forskerpark, dels for dynamikkens skyld, men så sandelig også for fiskeindustriens skyld. Vi er alle afhængige af havet og naturen omkring os og derfor er det i alles interesse at nye projekter, som dette bliver vurderet på en saglig, kompetent og videnskabelig basis, og det ved vi er tilfældet med dette specifikke projekt. Dersom man ikke kan etablere opdrætsvirksomhed i umiddelbar nærhed af denne enestående forskningsvirksomhed med opbakning fra videnskaben og med den nyeste vandrensningsteknologi der findes, så må vi konkludere, at operationen lykkedes, men patienten døde. DN har et problem, når man udbasunerer sin mistillid til videnskaben, som man gør i dette tilfælde, uden at have noget andet argument end, at man "tror ikke" på videnskaben i dette tilfælde. Punktum. Bare det, at man giver udtryk for, at "Nordsøen ud for Hirtshals risikerer at blive kvælstofforurenet ligesom de danske fjorde" siger så meget om hvor lidt saglighed der er bagved denne persons udtalelser. Til sidst vil jeg udtrykke min fulde støtte til dette, forhåbentlig ikke sidste, opdrætsprojekt i Hirtshals, da dette vil gavne forskningen, beskæftigelsen og industrien generelt.