Usaglig VK-plan

EMNER 12. april 2011 06:00

ØKONOMI: Regeringen fremlægger nu en ny økonomisk langtidsplan: "Reformpakken 2020" med et kæmpe underskud på 50 mia. kr. i 2020. Det er i bedste fald ikke bare usikkert, men usagligt. For vores viden om fremtiden mangler nemlig svar på afgørende spørgsmål: Vil der komme et nyt internationalt opsving eller ej? Bider gældskrisen i EU sig fast? Vil boligkrisen fortsætte i årevis? En anden ting undrer også: For mindre end et år siden erklærede regeringen, at med "aftalen om genopretningen af dansk økonomi er kravet om finanspolitisk holdbarhed opfyldt". Forklaringen på, at der nu alligevel proklameres kæmpeunderskud, må ligge i, at statsministeren i sin nytårstale annoncerede en efterlønsreform. Hermed stod man pludselig med et behov for en ny økonomisk prognose, som kunne begrunde de ekstra reform - og sparekrav. Men så er der altså tale om, at finansministeren regner baglæns fra et på forhånd valgt facit. Og hvordan er finansministeren nu nået frem til et nyt stort underskud? Det er ikke usandsynligt, at han her har hentet inspiration fra det af regeringen selv udpegede "Økonomiske Råd". Efter VKO s "Genopretningsaftale" fremlagde rådet langtidsfremskrivninger, som mundede ud i, men at der alligevel ville være store og frem til 2070 stigende underskud. Derfor krævede man også yderligere reformer (efterlønsindgreb) og samt flere besparelser. Imidlertid er "dommedagsprognosen" fremkommet ved, at man har valgt nogle forudsætninger og antagelser for beregningen, som er meget ugunstige for de offentlige finanser. Disse antagelser handler om, at skattestoppet antages at fortsætte uendeligt og at den hidtidige situation under VK med lav produktivitets - og økonomisk vækst antages at fortsætte. Disse valgte forudsætninger er afgørende for beregningens resultat. Fortsat skattestop vil selvsagt udhule de offentlige indtægter .Og fortsat lav produktivitets og økonomis vækst vil selvsagt også give et meget lille råderum til det offentlige forbrug, som med flere ældre må antages at vokse i de kommende år. Men det er urealistisk, at skattestoppet så at sige skal fortsætte i det uendelige. Og virksomhederne vil fremover være nødt til at få anderledes fokus på produktivitetsforøgelse. Produktiviteten er da allerede også begyndt at skyde i vejret. Korriges disse atypiske beregningsforudsætninger vil dansk økonomi ikke have et varigt kæmpeunderskud på de offentlige finanser, men derimod et langsigtet overskud på + 15 mia. kr = 1 pct. af BNP. Hermed undgår vi ikke, at der i nogle konkrete år bliver underskud og det skal naturligvis tackles og inddæmmes. Men vi kan koncentrere os om arbejdsløshed, tab af arbejdspladser og finansiering af velfærden. Meget tyder på, at det bebudede kæmpeunderskud på 50 mia. kr. er et resultat af et politisk valg af regnemetoder og forudsætninger. Som man råber i skoven får man svar.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...