Usande påstande om udspil

S:Ikke helt sjældent kommer halve sandheder til at fremstå både helt misvisende og helt usande. Det gælder også påstanden om, at regeringens skattelettelser skulle være en tro kopi af S-udspillet ¿Made in Denmark¿ fra sidste valgkamp. Det passer ikke. Dermed bygger Søren Rokkjærs indlæg (18.9.) også på en usand påstand. Når man skal afgøre, om en ændring i skattesystemet er socialt skævt, skal man både se på, hvem der får lettelserne og hvordan det finansieres. Altså, hvem der betaler. Her er problemet i regeringens skattelettelser, at pengene tages fra velfærden og en lille del fra afgifter, der rammer mest i bunden. Derfor bliver det skævt. Socialdemokratiets forslag fra 2005 var finansieret gennem skat på multinationale selskaber, ændring af for høje afskrivninger, stop for skattespekulation og et årligt loft på 100.000 kr. for indskud på pensionsopsparing, som kun ville berøre de aller rigeste. Skattelettelserne var altså fuldt finansieret ved at fjerne muligheden for, at de højeste indkomster og de multinationale selskaber kunne undvige en normal beskatning. Derfor var S-forslaget både retfærdigt og socialt afbalanceret. Derfor blev det afvist af de borgerlige og DF. Socialdemokratiet er absolut ikke imod lavere marginalskatter. Tværtimod er det klogt med lavere skatteprocenter, hvis man henter finansieringen ved at bekæmpe spekulation og ved at fjerne fradrag, der bruges til at undgå en normal beskatning. Det var det, vi gjorde med to skattereformer i 90¿erne, hvor skatteprocenterne blev sænket for alle indkomstgrupper. Mest for de lavere indkomster, men også den højeste marginalskat blev sænket. Det skete med en finansiering, som sikrede en social balance og som afskaffede en omfattende spekulation, som især de rigeste og de højeste indkomster brugte i stor stil. Derfor er det både misvisende og plat, når regeringens spinddoktorer forsøger at sælge budskabet om, at regeringens ¿skattepakke¿ svarer til S-udspillet fra 2005. Det er lodret usandt. Når regeringen griber til den slags usandheder, er det vel mere end noget beviset på, at alle saglige argumenter for regeringens ufinansierede skattelettelser for længst er opbrugt.