EMNER

Usandhed ilde hørt

Når Jens Rosenkilde (24.5.) kun vil gå i polemik med en velorienteret, rimelig og fornuftig person, var det da rimeligt, at han selv overholdt sine krav. Han skriver, at USA bruger 25 pct. af den olie, der bliver pumpet i verden. Det er ikke rigtigt. De bruger 25 pct. af den mængde olie, som de 10 mest forbrugende lande bruger. Resten af verden bruger da også olie, og så bliver USA's forbrug af den samlede olieproduktion aldeles ikke 25 pct. Rosenkilde skriver, at "sandheden er ilde hørt". Det er usandheden nu også. Erik Bak Lundevej 30, Nibe