Usandheder fra VK

Klimaminister Connie Hedegaard blev i tv spurgt, hvad hun mente, der var det bedste m.h.t. den danske klima-politik.

Hun henviste til, at det er lykkedes Danmark at øge velstanden, uden at CO2-udslippet er steget - men det var i Auken-perioden. I Fogh-perioden er CO2-udslippet steget, så Danmark nu er det land i EU, som slipper mest CO2 ud. Kort tid før havde V¿s miljøordfører Eyvind Vesselbo ligeledes i tv kritiseret Danmarks Statistik (DS) for at påvise, at hvis man medregner CO2-udslippet fra de danske skibe, passer det ikke, når VK påstår, at det er lykkedes at sænke CO2-udslippet. Kent Broe Rasmussen Krogsvej 11, Hobro kesuri@rasmussen.mail.dk