Elling

Usandheder og fortielser

politisk PLANLÆGNING: Det risler en langt ned af ryggen, når man i NORDJYSKE kan læse, at beslutningstagerne i de to aktuelle byggesager i Frederikshavn, nemlig Kalkværksvej og Lomanshaven Elling, nu stiller byggesagerne til anskuelse, i anerkendelse af, og intentionen om, at der ikke genopstår lignende hovsaløsninger som ovenstående, og at man komme i dialog med borgerne, så de bliver taget med i beslutningerne om, hvad vi vil med vores kommune. Vi i området Kalkværksvej hilser et sådant imitativ velkommen, bedre sent end aldrig, og kan selvfølgelig være glade for, at der i forhandlingerne blev taget en etage af byggeriet, men det ændre ikke på, at byggeriet aldrig skulle være påbegyndt. At man så vil afholde borgermøder for at høre borgernes ønsker, er for os i nævnte område, et skældsord som burde forbydes udtalt. Vi havde på demokratisk vis, indsamlet protest underskrifter netop til fremlæggelse til et borgermøde, underskrifter som på nogle partiers gruppemøder bliver fremlagt som dagens vigtighed. Ukritisk gennemfører man det ene skandaleprojekt efter det andet, højlydt protestere de omkring boende borger i den tro, at demokrati og medbestemmelse er et most i byen, men nej igen bliver man skuffet, for her fungerer kun den politiske dagsorden, indflydelse kan vi som borger kun få hvert fjerde år, selvom der ikke gives garantier. Hvad har vi ikke set gennem snart et år, politisk person profilering, usandheder og fortielser, menneskelige hensyn er blevet tilsidesat, for egen vinding skyld, og udnævnelser. Vi som borger i denne by, er blevet tørret så meget, at vi snart må søge lægehjælp, for hvad hjælper det med indsigelser, når der ikke i vores byråd findes mennesker som tør at sige nej, til denne form for magt og ligegyldighed. Desværre står vi ved sagens ende, opmærkning og opmålinger følges i en lind strøm på Kalkværksvej, bystyrets definering af demokrati roterer i baghovedet, mens man både skuffet -uforstående, og magtesløs kun kan stå og se på fra sidelinien