Usandheder

EFTERLØN/KAMPAGNE:Påstandene om, at hovedparten af efterlønnere, er arbejdsledige, syge og nedslidte, som 3F og AE kaster ud i medierne, er ikke korrekte. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen kommer fire ud af fem, der går på efterløn direkte fra beskæftigelse - i 3. kvartal sidste år kom 84 pct. således direkte fra arbejdsmarkedet, 12 pct. var ledige, og to pct. var på sygedagpenge. Sådan har det i øvrigt været de seneste år - også før krisen ramte Danmark og resten af verden. Et meget højt antal ældre på arbejdsmarkedet har valgt at gå på efterløn - skønt tallet er for nedadgående, så er der her i starten af 2011 137.000 personer på efterløn og den statslige udgift er 16,3 mia. kr. I løbet af de næste 5-10 år vil der være færre til at forsørge flere, idet de store årgange vil forlade arbejdsmarkedet i et antal, som ikke kan erstattes af unge som er på vej ind. Der bliver mangel på arbejdskraft, så derfor påstandene fra rød blok om, at efterlønsordningen vil øge ledigheden blandt de ældre på arbejdsmarkedet, er som øvrige udsagn fra den kant grebet ud af den blå luft. Ansvarlig økonomisk politik er at udfase efterlønsordningen, som foreslået af Venstre og Konservative, således at beskæftigelsen kan øges og dermed levere et økonomisk bidrag til at sikre den offentlige velfærd.