Lokalpolitik

Useriøse og udokumenterede udtalelser

FORBINDELSE:Borgmester Henning G. Jensens udtalelse i NORDJYSKE Stiftstidende (30.8.) om, at "Regeringen kan vælge helt at blæse på, hvad de nordjyske politikere mener om en 3. Limfjordsforbindelse og gennemføre sin egen løsning" er rystende og kan kun tages til indtægt for foragt for den demokratiske beslutningsproces. Når han fortsætter med ordene: "Det er oven i købet den mest sandsynlige udgang, hvis de nordjyske politikere peger på en vestlig løsning", er der tale om grove manipulationer for at få tilhængerne af en vestlig forbindelse til at ombestemme sig. Borgmesterens udtalelser er useriøse og udokumenterede. De minder mest af alt om udtrykket "I krig og kærlighed gælder alle kneb". Den tidligere regering gik med Jakob Buksti (S) i spidsen ind for at støtte den løsning, som de nordjyske politikere måtte pege på. Statsminister Anders Fogh Rasmussen gav på sit partis sommermøde i Aabybro for godt to år siden løfte om, at en regering med ham som statsminister ville støtte en vestlig forbindelse, hvis dette måtte blive resultatet af en afstemning. Senest har Svend Heiselberg (V) og Kaj Ikast (K) erklæret deres fulde støtte til den løsning, som måtte blive valgt af de nordjyske politikere. Borgmesteren mener åbenbart, at høringen af borgerne, læserbreve, mange debatmøder med deltagelse af politikere, og afstemningen i byråd og amtsråd, er det rene tidsspilde. Det vil med andre ord sige, at de mange tusinde timer, borgere og politikere har brugt på at engagere sig i debatten om den 3. Limfjordsforbindelse, kun har været noget ligegyldigt pjat. Borgmesteren er åbenbart den eneste i landet, der kender regeringens planer, eller gør han? Hvor har borgmesteren sin viden fra, og kan han dokumentere denne, eller er det hele et rent bluff-nummer?

Forsiden