Overenskomster

Useriøst behandlet af VK

Som formand for 6500 pædagoger i Nordjylland er jeg dybt skuffet over regeringens manglende vilje

til at sikre mærkbare forbedringer af pædagogernes hverdag. Finansministeren ville ikke imødekomme vores krav om ret til efteruddannelse. En opfyldelse af kravet ville have styrket kompetenceudviklingen, som både kunne være med til at skabe mere attraktive arbejdspladser og bedre kvalitet i vores institutioner. Ved trepartsforhandlingerne havde hovedorganisationen FTF stillet krav om ret til en uges efteruddannelse til alle offentlige ansatte efter fem års ansættelse. Kravet har statsministeren kaldt ”urimeligt”, og han mener endvidere, at det er et område, som hører under de kommende overenskomstforhandlinger. Det er ganske enkelte et tyndt argument. Regeringen har bevidst valgt ikke at prioritere vores krav, men har i stedet satset på LO, der blandt andet organiserer ikke-uddannede medlemmer. Det er helt i orden, at man vil skabe gode vilkår for LO-området, men det er rystende, at ansatte, som har valgt en mellemlang videregående uddannelse, bliver helt og aldeles forbigået i de nyligt indgåede trepartsforhandlinger. Efter- og videreuddannelse er meget afgørende i forhold til, at pædagoger til stadighed kan løse den lange række af nye opgaver, som løbende bliver pålagt oppefra. Regeringen er med til at bremse pædagogers kompetenceudvikling, som skal være med til at sikre en løbende udvikling af kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Det er en udvikling, som både vil komme børn, forældre og pædagoger til gode. BUPL gik til trepartsforhandlingerne med realistiske ønsker om flere pædagoger i institutionerne, bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder for både ledere og pædagoger, en forbedring af de fysiske rammer, færre administrative opgaver og krav om dokumentation eller flere ressourcer til at udføre dokumentationsopgaver. Ønskerne blev som sagt ikke opfyldt, men vi fortsætter arbejdet gennem de kommende overenskomstforhandlinger, hvor vores mål er at opnå markante forbedringer af børn og pædagogers hverdag. Pædagogers arbejde fortjener mere anerkendelse og 6500 af velfærden kerneansatte fortjener en langt mere seriøs behandling.