Socialforsorg

Usikker fremtid for Binderup-brugere

Vesthimmerlands Kommune overvejer selv at skabe nyt revalideringstilbud frem for at flytte brugerne til nyt center i Støvring

REVA-center Binderup har i dag til huse i tidligere fabrikslokaler, som amtet har lejet. Foto: Jens Morten

REVA-center Binderup har i dag til huse i tidligere fabrikslokaler, som amtet har lejet. Foto: Jens Morten

AARS:Hvad skal vi nu, lille du? Lidt sådan har man det i beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune, når talen falder på det såkaldte REVA-center Binderup. For kommunesammenlægningen fører 1. januar til et ”ejerskifte”. Den amtslige institution overgår til kommunalt ejerskab, og med REVA-Center Binderup beliggende i den gamle Nørager kommune ”indtræder” det om kort tid i Rebild Kommune, hvor man har besluttet at flytte funktionerne til Støvring. Og så står man i Vesthimmerlands Kommune over for for spørgsmålet: Hvad skal man tilbyde i stedet? Flytte brugerne af Reva-center Binderup til det ny center i Støvring eller selv etablere et tilbud i Vesthimmerlands Kommune. - Vi ved det ikke endnu. Vi skal først have klarlagt behovet inden for den ny Vesthimmerlands Kommune, herunder hvor mange brugere vi eventuelt skulle flytte, Ligeledes skal vi have set på økonomien i det hele, og de muligheder vi selv har for at etablere et tilbud, siger formanden for beskæftigelsesudvalget, Søren P. Johansen. Umiddelbart tror han ikke på, at det kommer på tale at lade brugere fra Vesthimmerlands Kommune flytte med til det ny center i Rebild Kommune. - Adskillige af dem har i dag en længere transporttid til Binderup, så at lægge yderligere transportid oveni for disse mennesker, vil ikke være godt for dem. I øvrigt skal vi i planlægningen også tænke andre brugere - og andre beskæftigelsesprojekter - ind end der i dag er i Binderup, siger Søren P. Johansen. Men uanset, hvad man når frem til Vesthimmerlands Kommune, kan REVA-Center i Binderup ikke bruges, selv om funktionerne flyttes til Støvring. - Før det første kan vi ikke benytte bygninger i en nabokommune. Kommunegrænsen flyttes jo ikke, så det bliver liggende i Rebild Kommune, og desuden er der tale om ældre, utidssvarende tidligere fabriksbygninger. Så vi må i givet fald finde nye rammer og nyt sted, siger Søren P. Johansen. Rebild Kommune har i forbindelse med overtagelsen af REVA-Center Binderup besluttet at samle de tilbud, der er på området i den ny kommune, nemlig i Væksthuset i Støvring. Samtidig har kommunens sammenlægningsudvalg besluttet - med hensyn til den såkaldte forsynings-forpligtigelse i forbindelse med amts-institutioners overgang til kommunerne - besluttet at kontakte de nuværende brugerkommuner, hvoriblandt Aars er den største leverandør. - Så vi vil ikke lade nogen i stikken, hvis de ønsker at bruge det komnmende center i Støvring, siger kommunaldirektør Erik Odder fra Rebild Kommune. Revalideringscenter Binderup, som det fulde navn på den amtslige institution er, har omkring 20 medarbejdere. Tilbuddene omfatter bl. a. arbejdsprøvning, for-revalideringskurser og beskyttet beskæftigelse til førtidspensionister.