Usikker fremtid for Fjordparken

Hvad nu? Udvalg indkalder byrådet til temamøde efter at være løbet ind i problemer med nybyggerier

HALS:Hvad skal der ske med ældrecentret Fjordparken i Hals? Skal det renoveres, eller skal der måske opføres et helt nyt ældrecenter i byen? Det er bare nogle af de spørgsmål, der bringes til debat, når socialudvalget i slutningen af marts har inviteret hele byrådet til en debat, hvor der bag lukkede døre skal ses nærmere på ældrebolig-situationen i Hals Kommune. Det har igennem længere tid været planen, at der ved Fjordparken skulle opføres en række ældreboliger, men når socialudvalget nu ønsker ældrebolig-problematikken drøftet på et lukket temamøde, hænger det sammen med, at der i forbindelse med Fjordparken-projektet er dukket en række uventede problemer op - ligesom det i øvrigt er tilfældet med den planlagte renovering af ældrecentret Hassinghave i V. Hassing. - Vi bliver nødt til lige i fællesskab at stoppe og op blive enige om, hvad det egentlig er, at vi gør, konstaterer formanden for socialudvalget, Ane-Marie Viegh Jørgensen (V), som forklaring på, hvorfor udvalget nu vil have inddraget hele byrådet i ældrebolig-debatten. Fjordparken driller Med hensyn til Fjordparken er det - som tidligere omtalt i disse spalter - det nuværende ældrecenters status, der er med til at volde problemer. Her skal byrådet tage stilling til, om ældrecentret skal være tidssvarende eller ikke tidssvarende. Siger byrådet "ikke tidssvarende", vil det betyde, at ældrecentret aldrig igen kan komme i betragtning til støtte som et almennyttigt boligbyggeri, og siger byrådet "tidssvarende", er en omfattende renovering nødvendig, idet hverken et-rums boligerne eller toiletterne er at betragte som tidssvarende - selv om Fjordparken er kommunens nyeste ældrecenter. Samtidig kan Ane-Marie Viegh Jørgensen berette, at undergrunden ved Fjordparken er af en sådan beskaffenhed, at store piloteringsudgifter ved eventuelle nyanlæg i området er påkrævet. Ved anlægget af det "gamle" Fjordparken lå disse således på 700.000 kr. - Det var oprindeligt planen, at vi ved Fjordparken ville have bygget 10 nye ældreboliger, men det har sidenhen vist sig, at der kun kan blive tale om otte, bemærker Ane-Marie Viegh Jørgensen videre - og fortsætter: - Spørgsmålet er derfor så, om vi måske helt skulle undlade at bygge de otte nye boliger og lade Fjordparken forblive utidssvarende for så i stedet at bygge et helt nyt ældrecenter et andet sted i Hals. Belært af Hassinghave Når socialudvalget er begyndt at tænke i anlægget af et helt nyt ældrecenter i Hals frem for at renovere Fjordparken, er det erfaringer fra ældrecenter-renoveringen i V. Hassing, der spiller ind. - Her har det vist sig, at vi i stedet for at renovere faktisk lige så godt kunne have bygget et nyt ældrecenter. Det gør vi dog ikke, fordi placeringen af Hassinghave er så god, som den er, og samtidig er vi jo også i fuld gang med at bygge de nye ældreboliger ved siden af Hassinghave, siger Ane-Marie Viegh Jørgensen og tilføjer: - Vi har imidlertid set, hvordan det at bygge om har grebet om sig i V. Hassing, og derfor bliver vi med hensyn til Fjordparken også nødt til lige at vurdere, om udgifterne til det, vi foretager os, nu også står mål med resultatet af det, vi får. Virkeligheden er i dag en helt anden, end da vi startede på det her, og det kan jo ikke hjælpe, at vi bare kører videre i blinde. Andre spørgsmål Mens byrådet står for at skulle kaste Fjordparken-problematikken op i luften på ny, så har anlægskvalerne i Hals også en anden konsekvens, der skal tages med i de overordnede overvejelser. Det drejer sig om placeringen af de fremtidige aflastningspladser på ældrecentrene. Skal de placeres på Fjordparken eller et nyt ældrecenter i Hals eller på det nyrenoverede Hassinghave, når det er færdigt? - Der er statistisk størst behov for aflastningspladser i Hals, men omvendt vil man også kunne få en meget fleksibel løsning i V. Hassing, hvor pladserne kan bruges som almindelige ældreboliger, når der ikke er brug for dem som aflastningspladser. De koster imidlertid en mio. kr. pr. stk., og en dyr løsning som den er derfor også noget af det, der skal tages med i de samlede overvejelser, konstaterer Ane-Marie Viegh Jørgensen, der slutteligt peger på, at også økonomien i de nye boligprojekter på socialudvalgets område har givet anledning til bekymring. Her var der således oprindeligt regnet med et kommunalt plus på 1,4 mio. kr. for de nye projekter, som udover Fjordparken og Hassinghave omfatter nybyggerier i Gandrup for psykisk udviklingshæmmede og sindslidende. Dette tal er imidlertid nu vendt til et langt mindre attraktivt minus på to mio. kr.