Hjørring

Usikker fremtid for Hjørrings forsamlingshus

Foreløbig er det Hjørring Kommunes kulturforvaltning, der fra og med i dag overtager driften af Vendelbohus. Det er planen, at svømmehallen i Park Vendia skal levere mad i forbindelse med arrangementer. Kommunen vil afvente resultaterne af forhandlinger om et hotelbyggeri ovenpå Superbrugsen. Der kan blive tale om at Vendelbohus via en glasgang over vejen forbindes med et kommende hotel. Der er ellers flere interesserede, der har forespurgt på at overtage forpagtningen.