Sundhed

Usikker fremtid for informationscenter

Trods succes ingen garanti for flere penge

AALBORG:Trods stor succes, så aner de ansatte på Informationscenteret for Miljø & Sundhed (IMS) i København ikke om det er købt eller solgt. Den tre-årige bevilling, der i sin tid blev givet til centret, udløber ved udgangen af dette år. Og skal informationscentret fortsætte, så kræver det, at der bliver afsat til det penge på finansloven for næste år. Informationscenteret for Miljø & Sundhed blev oprettet i 2003 som en afløser for det tidligere Grøn Information. Oprettelsen var et led i udmøntningen af regeringens strategi og handlingsplan om beskyttelse af befolkningens sundhed mod miljøfaktorer. Fordi det anses som vigtigt, at borgerne har let adgang til oplysninger om miljøfaktorers virkning på sundheden. Informationscentrets arbejde er netop blevet evalueret af Kvistgaard Consult for Miljøstyrelsen. Og det spiller en vigtig rolle, som ikke udfyldes af andre, fremgår bl.a. af konklusionen. Det unikke er bl.a., at IMS er uafhængigt af særinteresser og arbejder med udgangspunkt i en forsigtig tilgang. Derfor kan centeret ofte kan gå længere i sine anbefalinger end myndighederne, hedder det i rapporten, der også fremhæver, at centeret er gode til at oversætte tungt stof til et forståeligt sprog. Thomas Breck, der er sekretariatsleder på Informationscenteret for Miljø & Sundhed er tilfreds med konklusionerne i evalueringen. - Jeg synes den giver det indtryk, at vi har gjort det godt for de midler vi har, siger han - Vi har fået meget ud over rampen, og vi leverer forbrugerrådgivning, som ingen andre laver. Han håber på, at Miljøministeriet snart finder ud af, om man ønsker at give centret midler, så det kan fortsætte. Dels af hensyn til de ansatte, for det er opslidende ikke at vide, om man har et job når året er omme. Dels af hensyn til rent praktiske ting som f.eks. at finde et nyt sted at bo. De lokaler, man bor i p.t. skal udlejeren selv bruge, men det er svært at gå ud at tegne kontrakt om noget nyt, når man ikke ved, om man eksisterer. I Miljøministeriet er det ikke muligt at få et klart svar på, om der bliver en bevilling til Informationscenteret for Miljø & Sundhed. Man har bemærket den meget positive evaluering, men det skarpeste ministeriet vil sige for tiden er "at det ligger ikke i kortene, at opgaverne ikke skal løses i fremtiden". Et af de steder Informationscenteret for Miljø & Sundhed har haft en målbar succes er med hjemmesiden: www.miljoeogsundhed.dk, som får ca. 80.000 besøg om måneden. - Det tager tid at gøre en ny organisation kendt. Men vi kan mærke, at vi er begyndt at slå igennem siger Thomas Breck. Hidtil har det koste to en halv mio. kroner om året at drive Informationscenteret for Miljø & Sundhed.