Fjerritslev

Usikker fremtid for naturcentret

Bestyrelsen arbejder på at finde alternative driftsformer, der kan bidrage til at sikre centret i fremtiden

FJERRITSLEV:Økonomien i Han Herred Naturcenter hænger ikke sammen, og derfor arbejder bestyrelsen på at finde frem til løsninger, der kan være med til sikre centret i fremtiden. I forbindelse med budgetlægningen for 2002 er bestyrelsens mål for centrets drift ikke indfriet, hvilket der ifølge naturcentrets bestyrelsesformand, Jens Sørensen, kan være flere grunde til. - Et af målene var, at besøgstallet skulle stige, set i forhold til 2001, og det må vi desværre konstatere ikke er lykkedes, og på den baggrund finder vi situationen så alvorlig, at centrets fremtidige drift må overvejes meget nøje, siger Jens Sørensen, der er formand naturcentrets bestyrelse. - Vi er åbne om, at det er en svær situation, men samtidig rigtig spændende. Vi regner da bestemt ikke med, at naturcentret skal lukke, men vi er nødt til at finde en anden anden driftsform, og er opbakningen til stede, tror jeg det kan lade sig gøre, tilføjer han. Hvad de nye driftsformer i Han Herred Naturcenter nærmere går ud på, vil Jens Sørensen ikke uddybe forud for det orienterende møde for centrets repræsentantskab, og de frivillige der arbejder i centret. Mødet holdes i naturcentret torsdag 19. december om aftenen. - Her kan alle give deres besyv med. Det kunne jo være, at nogle har fåët øje på elementer, der kan bidrage til at forbedre økonomien. Selv om det er et lukket møde, formoder jeg, at repræsentanter for forretningsdrivende og foreninger allerede har drøftet internt, hvad de eventuelt vil foreslå. Naturcentrets daglige leder Helle Lyngbak er enig med Jens Sørensen i, at der skal findes nye driftsformer, og samtidigt understreger hun, at situationen ikke er alarmerende rent umiddelbart. - Derimod er det de langsigtede perspektiver, der skal på plads. Det er klart, at vi skal tilstræbe et driftsresultat på nul eller endnu bedre, at der er et overskud. Vi kan jo ikke bare fortsætte med at tære på den pengemæssige beholdning, og derfor må vi gøre noget, der kan bidrage til at driftsudgifter modsvares af lige så store indtægter, siger Helle Lyngbak. - Naturcentret har en værdi for vort lokalsamfund, men samtidigt vil jeg påpege, at jeg personligt ikke finder det sjovt at stå i spidsen for et center, der konstant giver underskud. Vi skal synes, at stedet har en værdi, og derfor er det afgørende, at vi ikke kommer ind i en negativ spiral. Og det tror jeg heller ikke vi gør, tilføjer hun. Hvad besøgstallet angår, har det ifølge Helle Lyngbak de seneste tre år ligget på cirka 10.000, og dermed er det ganske vist ikke steget, men modsat er det jo heller ikke faldet, men i forhold til det budgetterede er det et fald på 2.000 besøgende, påpeger hun.