Usikker fremtid for sømandshjemmet

Formand mener, at Skagen Havn reelt har fanget Sømandshjemmet i en fælde

Det er ingen selvfølge, at der er et sømandshjem i Skagen i fremtiden. Sådan er situationen efter, at Skagen Havns bestyrelse har besluttet, at den grund, sømandshjemmet ligger på, skal sælges. Se tv om sagen her - Vi har, sammen med andre areallejere langs Ø. og V. Strandvej i øvrigt, for nogle måneder siden fået meddelelse fra havnens bestyrelse om, at den vil sælge vores grund, og at grunden af en "ekspert" fra Aalborg er vurderet til at være 5,7 millioner kroner værd. - Det gav os umiddelbart noget af et chok, siger formanden for sømandshjemmets bestyrelse, sognepræst Per Rasmussen. - Vi talte på det tidspunkt sammen med de øvrige, som også havde fået at vide, at deres grund skulle sælges. Vi var enige om, at den vurdering, havnen havde fået foretaget, var "helt hen i vejret". - Vi har i princippet ikke noget at indvende mod, at havnen ønsker at sælge arealer, som efter den seneste udvikling, ikke længere skal anvendes til egentlige havneformål, men vi står meget uforstående overfor den pris, havnen forlanger for dem, siger Per Rasmussen. Ny pris De virksomheder, som i oktober fik at vide, at deres grund skulle sælges, gik i første omgang sammen og meddelte havnen, at prisen var helt urealistisk. - Det resulterede i, at vi for et par uger siden fik en ny henvendelse fra havnen. Nu var værdien sat ned. For vores grund, som er på 1278 kvadratmeter, til fire millioner kroner. - Det har vi ganske enkelt ikke råd til, og vi mener også, at det fortsat er en helt urealistisk vurdering. Vi har selv fået en lokal kyndig ekspert til at prissætte grunden, og han er kommet frem til en pris på 1000 kroner per kvadratmeter. Det vil for vores vedkommende sige en pris på knap 1,3 millioner kroner. - De 1000 kroner per kvadratmeter mener jeg i øvrigt er nogenlunde den pris, der blev betalt da grundene med havnemesterboligen og toldbygningen blev solgt fra, siger Per Rasmussen. Vil købe til værdien - Sømandshjemmet vil godt købe grunden til en realistisk pris, også selv om det for os vil være en passiv investering. Vi bliver jo ikke et bedre sømandshjem eller en bedre forretning, blot fordi vi ejer grunden, men det vil naturligvis give os sikkerhed - og det vil være væsentlig i forbindelse med fremtidige investeringer. - Hvis det bliver en tredje part, der køber grunden, vil vi kunne henholde os til den eksisterende lejekontrakt på arealet. Den udløber i 2022, men hvis vi ikke kan være sikre på, at sømandshjemmet vil kunne fortsætte ud over 2022, vil det naturligvis have indflydelse på kommende investeringer i forbedringer, og i værste fald også på de forhold, vi kan byde vores gæster. Lejen stiger - Der er allerede i det seneste brev fra havnens bestyrelse lagt op til, at der vil ske en ændring af den leje, vi nu betaler for grunden - forstået på den måde, at lejen skal sættes op, så den stiger til markedsprisen. Så vidt jeg husker kontrakten med havnen, kan lejen sættes op ved at den stiger gradvist over en fir-årie periode, og en højere leje vil også få stor indflydelse på hjemmets økonomi. Sømandshjemmet har haft en særstatus på havnen fordi det netop er et tilbud om overnatningsmulighed til en rimelig pris for søfarende, og det var først i 2004 hjemmet begyndte at betale arealleje, fortæller Per Rasmussen. Fælde Per Rasmussen erkender, at havnens ønske om at sælge arealet, og ikke mindst prissætningen af det, har bragt sømandshjemmet i en vanskelig situation. - Vi følger det som om, vi er blevet fanget i en fælde eller er endt som gidsel. Enten må vi købe grunden, eller også står vi med nogle bygninger, som en eventuel anden køber ikke kan eller vil bruge til noget, siger Per Rasmussen. Den nye situation, med havnens seneste udmelding, har endnu ikke været drøftet i sømandshjemmets bestyrelse. Det sker i begyndelsen af det nye år. - Af brevet fremgår, at havnens bestyrelse har lagt sig fast på værdiansættelsen på de fire millioner kroner. Den er ikke til forhandling, hedder det. Og det ved jeg faktisk ikke, hvad vi skal stille op med. - For vi har ikke fire millioner kroner - og kan ikke skaffe dem, og vi vil heller ikke være begejstrede for at betale så meget for en grund, der kun er en tredjedel værd, siger Per Rasmussen.