Usikker på fælles ledelse

Projekt vedtaget trods bekymring

BIRKELSE:Det er nu en realitet, at Vedsted Centralskole, SFO'en og Børnehaven Birkehuset har én og samme ledelse. Det blev vedtaget af byrådet onsdag aften, men ikke uden debat. Karl Schrøder (S) stillede spørgsmål til ledelsesstrukturen, mens andre politikere undrede sig over sammensætningen af den ny institutions bestyrelse. Karl Schrøder havde fået en henvendelse fra et medlem af skolebestyrelsen, som var bekymret over, at det ikke er skole-lederen, men souschefen, der får ansvaret for den overordnede pædagogiske ledelse af indskolings-delen. - Det er skolelederen, som har det overordnede ansvar for hele institutionen. Derfor burde souschefen ikke være den overordnede, men den daglige leder for indskolingen. Hvis vi får en ny souschef, står dette stadig til troende. Jeg tror det med tiden vil give problemer, sagde han. Annemie Pedersen (V) er byrådets repræsentant i skolebestyrelsen, og hun orienterede om baggrunden for ledelsesstrukturen. - Først havde vi ikke denne opdeling af ledelsen. Men bestyrelserne for børnehave og SFO gav klart udtryk for, at de vil have en afdelingsleder for hvert sted, så de kan have en direkte kontakt til en leder. Det er der så kommet, og souschefen skal så samle op på tingene fra afdelingerne og bringe det videre til ledelsen, sagde hun. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) understregede, at skolelederen stadig har den overordnede ledelse for hele institutionen. Jan Andersen (V) pegede på det uheldige i, at man udelukker nogle personalegrupper i bestyrelsen. Medarbejder-repræsentanterne skal nemlig være én lærer og én pædagog. Det fik støtte af Lars Hasager (SF), Lars C. Larsen (S) og Jørgen Hellum (S). Karlo Jensen (V) understregede, bestyrelsen skal tælle en lærer og en pædagog. - To kulturer skal føres sammen. Derfor er det vigtigt, at begge grupper er repræsenteret, sagde han. Grethe Dragsbæk (Å) opfordrede til at tage høringssvaret fra personalet i SFO og børnehave alvorligt. De peger på manglende information om projektet, usynlig ledelse, dårlig planlægning af møder, og de efterlyser en projektleder udefra, som kan tilføre den fornødne gnist.