Usikker sex hos unge giver flere aborter

Det samlede antal provokerede aborter daler stadig

Skolevæsen 1. juni 2005 06:00

NORDJYLLAND: Antallet af provokerede aborter falder stadig, og den andel af de fødedygtige kvinder, der får foretaget abort, er på 30 år blevet halveret. Men i gruppen af kvinder i alderen 15-19 år bekymrer udviklingen flere eksperter, idet der her i Sundhedsstyrelsens seneste opgørelse er en stigning på seks procent. Nordjylland har det seneste par år fulgt landstendensen med en lille stigning i antallet af aborter blandt kvinder i alderen 15-19 år. Sundhedsfremmekonsulent Mette Krogh, Nordjylland Amt, understreger, at der ikke er tale om nogen alvorlig stigning i antallet af aborter blandt unge. - Det er ikke sådan, at alarmklokkerne begynder at ringe. Men stigning viser, at det, der er brug for, er oplysning og endnu mere oplysning. Der kommer hele tiden ny generationer til. For mange piger gælder det, at de har deres seksuelle debut med drenge, der er noget ældre. Her er det i mange tilfælde sådan, at pigerne måske ikke endnu har fået det med prævention på plads, siger Mette Krogh. Tendensen til at dyrke usikker sex kan hos Nordjyllands Amt også spores i udviklingen for kønssygdommen klamydia, hvor der sker en stigning. Her forbereder Sundhedsstyrelsen en kampagne mod klamydia. Kampagnen har fokus på at få unge til at bruge kondomer, og den vil dermed også kunne bidrage til at mindske antallet af uønskede graviditeter. Unge i dialog om sex - I 9. og 10. klasser laver vi fem timers seksualoplysning, og vi arrangerer kurser for lærere. Vi har også et projekt, hvor unge tager ud og skaber dialog med andre unge om sex. Det er et tilbud rettet mod folkeskolens afgangsklasser, ungdomsklubber og ungdomsmuddannelser, siger Mette Krogh. Ud over det laver amtet foldere, og det har hjemmesiden www.mybody.dk, der bl.a. rummer leksikon og brevkasse. Hjemmesiden har et par hundrede besøgende om dagen. Det er nu amtet, der står for den overordnede indsats med oplysning om sex og kønssygdomme, men med kommunalreformen overgår opgaven til de ny kommuner. - Det er positivt, at det samlede antal aborter herhjemme falder. En af forklaringerne kan bl.a. være, at der er kommet andre metoder som nødprævention, hvor man kan tage en tablet kort efter et ubeskyttet samleje, siger overlæge Annemette Jørgensen, Aalborg Sygehus. Mindre focus på hiv Væksten i antallet af aborter blandt kvinder i alderen 15-19 år kan efter Annemette Jørgensens opfattelse skyldes, at der ikke længere er så stor focus på hiv-risikoen som for nogle år siden. Foreningen Sex & Samfund finder det også afgørende at holde fast i den forebyggende indsats i forhold til de unge, hvor man ser stigninger i aborttallene. - Langt størsteparten af de unge, der bliver gravide, vælger at få en abort. Derfor skal seksualundervisningen i folkeskolen være i top bl.a. ved, at lærerne får tilbudt faglig uddannelse på det område. Det er stort set ikke tilfældet i dag, siger sekretariatschef Bjarne B. Christensen, Sex og Samfund. Han glæder sig over, at abortallene generelt falder og ser det som en effekt af et stort forebyggelsesarbejde. Sex og Samfund mener dog at foruden de unge, bør kvinder, der netop har født, være en anden målgruppe for kampagner. Undersøgelser viser, at et stort antal kvinder bliver uønsket gravide inden for det første år, efter at de har født.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...