Naturkatastrofer

Usikker vandstand i Juelstrup sø

Dræning og tørveskæring har sænket område over to meter

STØVRING:- Det vil jo se tåbeligt ud med en sandstrand, hvis der ikke er noget vand. Det konstaterer forstfuldmægtig ved Buderupholm Statsskovdistrikt, Karen M. Poulsen, efter en forundersøgelse har vist, at en gendannet Juelstrup Sø vest for motorvejen ved Støvring kan have endog store udsving i vandstanden. Det skyldes, forklarer Karen Poulsen, at søen er grundvandsbetinget. Det vil sige, at den ikke har et tilløb fra en eller flere åer. - Det ville jo være noget nemmere, hvis søen fik vand fra en å, for så kunne man jo bare stemme åen op i en vis højde. Nu må vi se på, hvad yderligere undersøgelser kan sige om den forventede vandstand, inden vi går videre, fortsætter forstfuldmægtigen efter de første undersøgelser er blevet drøftet af en myndighedsgruppe bestående af repræsentanter for kommunen, statsskoven og amtet. Derefter regner hun med, at der kan blive et nyt møde med lodsejerne i området om en måneds tid. En af ejerne af jord i området er Statsskovdistriktet selv, idet en stykke af den gamle søbund ved arv er tilfaldet staten og dermed overgået til Statsskovene, fordi der er tale om natur. - Det med gasledninger og en dæmning til den nærliggende mose, kan vi godt magte, også uden at det blive væsentligt dyrt, fortsætter Karen Poulsen. Vandkvaliteten ser også ud til at blive god med lavt indhold af fosfor og kvælstof, men vi vil gerne se nogle beregninger på vandstanden. Det kan man give nogle bud på ved at se på de metereologiske forhold gennem de sidste 30 år og de kendte målinger af gundvandsstanden. Dræning og tørveskæring gennem de sidste hundrede år betyder, at der skal laves en dæmning til den nærliggende mose og man véd allerede, at dæmningen skal være mindst to og en halv meter høj, for så meget er mosen sunket gennem de mange år. - Hvis vi ikke laver dæmningen, vil mosen dræne søen væk, fastslår Karen Poulsen videre. Det er til gengæld kendt teknologi og giver ikke de store problemer at lave. På grund af nærheden til blandt andet det køretekniske anlæg og selve motorvejen, vil den ny sø ikke blive et egentligt naturområde, som skal beskyttes, men derimod er tanken, at det kan blive et aktivt rekreativt område, hvor der altså indgår planer om en badestrand. Hvis ellers der er vand nok i søen ...